Geheimhouding persoonsgegevens

Algemeen

Alle gemeenten bewaren de actuele gegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Instellingen die wettelijke taken uitvoeren hebben toegang tot uw adres- en persoonsgegevens.
Maatschappelijke instellingen zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk kunnen uw gegevens opvragen.
Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Hoe aan te vragen?

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens via onderstaand formulier aanvragen.

Verzoek indienen geheimhouding persoonsgegevens (met DigiD)

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.