Gemeentepenning

Algemeen

De gemeente Noord-Beveland kent naast een Koninklijke onderscheiding ook een gemeentepenning. Deze penning kan worden uitgereikt als blijk van waardering aan personen die een bijzondere prestatie hebben verricht of een grote bijdrage hebben geleverd aan de Noord-Bevelandse gemeenschap. Deze bijdrage kan op heel verschillende gebieden zijn: sport, kunst, cultuur, bouwkundig, economisch.

De gevolgen van de bijdragen of inspanningen moeten herkenbaar zijn in de gemeente. Het gaat hierbij niet zozeer om langdurige betrokkenheid, maar meer om effectieve inzet. De betrokkene(n) moet(en) echt iets bijzonders hebben gepresteerd of van bijzondere betekenis zijn geweest voor de gemeenschap. De afwijzing van een Koninklijke onderscheiding kan geen reden zijn om automatisch de gemeentepenning uit te reiken.

De gemeentepenning kan aangevraagd worden via het aanmeldingsformulier gemeentepenning (hieronder te downloaden). De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zullen het aanvraagformulier doornemen en uiteindelijk beslissen of de gemeentepenning uitgereikt wordt.