Het Economisch Loket

Het Economisch Loket

Kent u als ondernemer het economisch loket van de gemeente en de bedrijfscontactfunctionaris?

Onze gemeente kent een economisch loket dat wordt bemenst door de bedrijfscontactfunctionaris, Janet Janssen Daalen. Daarbij wordt zij ondersteund door een aantal collega’s.

Nieuwe én gevestigde ondernemers kunnen terecht bij het Economisch Loket. Het is een loket in de brede zin van het woord: grondverkopen en ook allerlei ondernemingsgerichte activiteiten op de terreinen landbouw, recreatie en natuur worden aan het Economisch Loket behandeld. Maar juist ook de lokale MKB-ondernemers willen wij vanuit het loket ondersteunen. Bent u starter? Dan is het zinvol om eerst eens aan te kloppen bij de bedrijfscontactfunctionaris.

Het Economisch Loket functioneert bovendien als vraagbaak.

  • Waar haal ik geld vandaan?
  • Wie heb ik nodig om mijn idee te realiseren?
  • Hoe zit het met vergunningen?

U kunt met dit soort vragen bij het loket terecht.

Samenwerken

De gemeente vindt het belangrijk dat de ondernemers elkaar weten te vinden en door samen te werken elkaar te versterken. Regelmatig worden er daarom ontmoetingen georganiseerd, een van de bekendste activiteiten is het jaarlijkse evenement Bedrijven bezoeken Bedrijven.
Natuurlijk houdt het loket zich ook bezig met het bieden van ondernemersruimte, in de letterlijke en abstracte zin. Minder regels, duurzame bedrijventerreinen, wij werken er aan! Kortom heeft u vragen op het gebied van ondernemen, richt u zich dan tot mevrouw Janssen Daalen van het Economisch Loket.