Honden

Genieten met uw hond op Noord-Beveland

Als gemeente vinden we het een blijvend aandachtspunt dat iedereen kan (blijven) genieten van de openbare ruimte op Noord-Beveland.

Om dit voor elkaar te krijgen willen we gebruik maken van de informatie die te lezen is in de onderstaande folder die u als Noord-Bevelandse hondenbezitter thuis ontvangen heeft of af mag komen halen op het gemeentehuis (ook hieronder kunt u de inhoud digitaal lezen).

We vinden het een uitdaging om met elkaar als inwoners en gasten deze (nieuwe) regels met heldere achtergrond informatie als leidraad te hanteren binnen onze gemeente.

De Hondenetiquette

De Hondenetiquette bestaat uit een gratis te downloaden Powerpoint- presentatie, die in een aantrekkelijke, kleurrijke beeldtaal weergeeft wat de ergernissen zijn op het gebied van omgangsvormen tussen hondeneigenaren onderling en tussen hondeneigenaren en niet-hondeneigenaren.

Wat de redenen voor conflicten zijn en (uiteraard!) wat de oplossingen hiervoor zijn.

Deze presentatie kunt u hier in pdf-vorm downloaden.

Afbeelding Hondenetiquette

Samengevat

  • Binnen de bebouwde kom (in het dorp) is uw hond aangelijnd als u uw hond uitlaat. Voor het niet aanlijnen van honden geldt een boete van € 95,00 voor de eigenaar of houder van de hond.
  • Maar ook buiten de bebouwde kom is uw hond aangelijnd als uw hond niet gelijk naar u toe komt, als u hem/haar roept. Bijvoorbeeld wanneer u iemand met een aangelijnde hond tegenkomt, een wandelaar, fietser, brommer, paard of andere voorbijgangers, waar uw hond ongevraagd naar toe, of achterna zou kunnen gaan.

Oefening

Train uw hond dat hij/zij blijft zitten wanneer een ander u passeert. Begin om uw hond in huis te leren (blijven) zitten. Als hij/zij blijft zitten wanneer u dat vraagt, beloon hem/haar dan met wat lekkers of een speeltje (bijvoorbeeld een bal aan een touw). Vervolgens oefent u dat in uw tuin. En wanneer dat lukt, probeert u het buiten aan een lijn. Om uiteindelijk uw hond achteraf pas te belonen met wat lekkers of een speeltje wanneer een voorbijgang(st)er gepasseerd is.

Een hond, iets voor u?

Denkt u erover na om een hond aan te schaffen? Kies dan bewust, er komt heel wat kijken bij de opvoeding en verzorging van een hond. Wilt u een beeld krijgen van wat een hond voor een dier is en welke verzorging hij/zij nodig heeft?

Kijk dan op eenhondvoormij.nl.

Weet welke hond u aanschaft

Wees u ervan bewust dat elke hond een eigen karakter en behoefte heeft. Kies weloverwogen een ras dat past bij u. Alle informatie hierover kunt u vinden op de site van het LICG.

Ter decoratie

Opgevoede honden

Het is uw verantwoordelijkheid om uw hond goed op te voeden, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. U kunt hulp krijgen bij de opvoeding van uw hond bij een hondenschool en bij de door de Raad van Beheer erkende kynologenclubs.

Zie bijvoorbeeld de site van de Raad van Beheer

Kynologen clubs

•      Zeeuws Vlaamse Kynologenclub in Axel
•      Kynologenclub Zeeland in Wilhelminadorp

Uitlaat- en losloopzones / Aanlijnplicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft geen uitlaat- en losloopzones vastgesteld. Maar binnen de bebouwde kom dient u de hond aangelijnd uit te laten. Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen tenzij dit voor een gebied anders is bepaald (zie borden).

Hierbij gelden dezelfde aandachtspunten:

  • Houd uit respect rekening met de andere (weg)gebruikers.
  • Lijn uw hond aan als uw hond niet direct naar u toe komt 
    als u hem/haar roept zodat uw hond niet ongevraagd 
    naar een ander kan gaan.
  • En lijn uw hond aan wanneer een ander zijn/haar hond aanlijnt, aangelijnd heeft.

Let op als u met uw hond gaat wandelen tussen maart en augustus. Zorg dan dat u geen broedende vogels stoort. Lijn uw hond uit voorzorg aan als dat nodig of verplicht is. 

Opruimplicht

Denk aan een hondenpoepzakje

In de bebouwde kom (in de dorpen) op de stranden en in recreatiegebieden moet u de poep direct opruimen en daarom altijd een opruimmiddel (bijvoorbeeld een hondenpoepzakje) kunnen tonen om een boete van €140,00 te voorkomen.

De opruimplicht geldt niet voor eigenaren van geleidehonden en sociale hulphonden.

Meld eigenaren van gevaarlijke honden

Samen met u willen we voorkomen dat honden mensen of andere dieren verwonden. Meldt u het als een hond een eigenaar van een hond een gevaarlijke situatie (heeft) veroorzaakt. Bel 14 0113 of stuur een mail naar info@noord-beveland.nl.

Gecoupeerde oren of staart: meld het

Wilt u een hond melden met gecoupeerde oren of staart? Bel dan 14 0113 of mail naar info@noord-beveland.nl
Wij noteren de melding en geven het door aan de politie. De politie gaat de meldingen onderzoeken: heeft de eigenaar schuld aan het couperen? Het couperen van honden is ernstige dierenmishandeling.
Honden die gecoupeerde oren en staart hebben en in beslag worden genomen of in het asiel worden achtergelaten, krijgen een tweede leven. In het hondenpaspoort staat dan vermeld dat ze gecoupeerd zijn. Er lopen dus ook gecoupeerde honden op straat, waarvan de eigenaar geen blaam treft. 

Meld honden die een prikband dragen

Sinds 1 juli 2018 is het verboden om een hond een prikband te laten dragen. Volgens de Wet dieren is dit een vorm van dierenmishandeling. Prikbanden zijn halsbanden met daaraan scherpe punten, meestal van metaal of plastic, bedoeld om de hond een pijnprikkel te geven.
Wilt u een hond melden die een prikband draagt? Bel de gemeente, telefoon 14 0113 of mail naar info@noord-beveland.nl. Wij geven het door aan de politie, die de melding gaat onderzoeken.

Ter decoratie