Huis huren

Sociale huurwoning

Het aanbod aan sociale huurwoningen is te bekijken op de website van woningcorporaties in Zeeland en West-Brabant:

www.zuidwestwonen.nl

Prestatieafspraken

RWS, Huurdersvereniging De Bevelanden en de gemeenten Noord-Beveland, Goes en Kapelle hebben in 2014 gezamenlijke prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2014-2018. De gewijzigde Woningwet van juli 2015 schrijft voor dat dit jaarlijks opnieuw wordt gedaan. Met de overkoepelende prestatieafspraken 2014-2018 als raamovereenkomst, zijn er voor 2018 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken bevatten concrete prestaties op diverse onderwerpen. Download hieronder de verkorte versie van wat RWS dit jaar gaat doen.