Klacht indienen

Algemeen

De medewerkers en bestuurders van de gemeente Noord-Beveland hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan.

Niet tevreden over de gemeente?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door iemand van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen bij ons. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Wat kunt u doen?

 1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders, of via het webformulier klachtenformulier
 2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
 3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
 4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij de Nationale Ombudsman aanvragen.

Hier kunt u op rekenen: 

 1. Als u een klacht indient bij de gemeente: krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met informatie over de afhandeling. 
 2. Als blijkt dat de gemeente niet het juiste orgaan is voor het onderwerp van de klacht: krijgt u binnen 1 week na de ontvangstbevestiging informatie bij welke instantie u uw klacht kunt indienen. 
 3. Als de gemeente uw klacht in behandeling heeft genomen: neemt de gemeente binnen 2 weken na de ontvangstbevestiging contact met u op. 
 4. Als blijkt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de klachtafhandeling: krijgt u binnen 4 weken na de ontvangstbevestiging schriftelijk de reactie op uw klacht. 
 5. Als blijkt dat de afhandeling van de klacht meer dan 4 weken vergt: krijgt u binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging schriftelijk een tussenbericht met vermelding van de reden en de nieuwe afhandeltermijn.  

Dit vragen wij aan u

 • Uw klacht bij voorkeur schriftelijk of met het webformulier klachtenformulier in te dienen.
 • Uw klacht te voorzien van naam, adres en datum.
 • Uw klacht duidelijk te omschrijven en goed te motiveren.
 • Uw klacht bij de gemeente in te dienen voordat u zich tot de Nationale Ombudsman wendt.

Ontevreden over de uitkomst?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman