Klimaatadaptatie

In Zeeland is de afspraak gemaakt tussen de Vereniging van Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Zeeland en provincie Zeeland om samen te werken bij de uitvoering van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.
Dit uitvoeringsprogramma start met het ontwikkelen van een klimaattest voor gemeenten, waarvoor een leidraad zal worden ontwikkeld. Met behulp van deze leidraad kunnen gemeenten, met ondersteuning van deskundigen en kennis van de partners, een klimaattest uitvoeren.

Botsproef

Deze leidraad is getest tijdens een pilot in de gemeente Nood-Beveland op 26 september 2016. Lees in onderstaande document de eindrapportage van deze botsproef.

Te downloaden