Kortgene

Ontstaan

Kortgene wordt het eerst als parochie genoemd in 1247. Jonkheer Philips van Borssele verhief in 1431 het plaatsje Kortgene tot stad. Men begon met de bouw van een nieuw kerkgebouw. Helaas ging de aanbouw van deze kerk al een jaar later met de rest van het prille stadje in vlammen op. Eenmaal herbouwd kende Kortgene een redelijke welvaart. Helaas spaarden de stormvloeden ook Kortgene niet: alleen de kerktoren bleef behouden. Na ruim 150 jaar, toen het Oud-Kortgene binnen de dijken lag, werd een nieuw schip aan de toren gebouwd. Nabij de haven en het kerkgebouw herrees Kortgene, dat, als enige plaats op Noord-Beveland, hernieuwd stadsrechten kreeg.

Ontwikkeling

Nergens op het eiland was de invloed van buiten zo sterk voelbaar als in Kortgene. Begin 20e eeuw namen de handel en het verkeer toe. Dit had gunstige invloed op de veerdienst naar Wolphaartsdijk. De inwoners van Kortgene waren 'vrijer' van geloof dan de andere Noord-Bevelanders. De jeugd mocht dansen in caf├ęs en jaarlijks was er kermis. Dit voedde de sfeer van onderlinge concurrentie tussen Kortgene en de dorpen op het eiland.

Rond 1930 kwam een oude discussie weer boven water: bestuurlijke hereniging. Was in de beginjaren van de 20e eeuw Kortgene nog fel tegenstander geweest van eenwording met Wissenkerke en Colijnsplaat. Nu zag ze, als plaats met een centrumfunctie, alleen maar voordelen in hereniging. In 1941 werden inderdaad Colijnsplaat en Kats met Kortgene verenigd, maar Wissenkerke behield haar zelfstandigheid.

Bezienswaardigheden

De stormvloeden van 1530 en 1532 hebben het oude Kortgene vrijwel weggevaagd. Alleen de kerktoren uit de 15e eeuw is blijven staan. De kerk is in ere hersteld in 1684. Restauraties volgden later nog in 1754 en 1955. In de toren hangt de beroemde klok 'Suzanne', ooit op bijzondere wijze in 1674 tijdens de oorlog met Frankrijk van het eilandje Noirmoutier naar Zeeland gekomen.

Uit 1873 is de korenmolen 'De Korenbloem' bewaard gebleven.

Een goed winkel- en horecabestand is te vinden in de Kaaistraat en de Hoofdstraat. Door de goede ligging aan het Veerse Meer is de watersport hier populair. Als gevolg van camping bungalowparken en jachthaven is Kortgene in het watersportseizoen een levendige plaats.

Bronnen

  • Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Encyclopedie van Zeeland
  • M.P. de Bruin en M.H. Wilderom (1961) Tussen afsluitdammen en deltadijken