Kunstverkiezing

Het mooiste kunstwerk van 2022!

Het college heeft op basis van een advies van voormalig PZC kunstrecensent de heer Out 5 werken uitgekozen. Vervolgens hebben onze inwoners mogen stemmen op hun favoriet.

De winnaar van de kunstverkiezing zal op woensdag 9 februari om 19.30 uur tijdens een digitale bijeenkomst worden bekendgemaakt!

Bekijk hier de foto's van de volledige expositie digitaal.

De genomineerde werken zijn

1. Frida Overbeeke

Nico Out zegt hierover: 'Frida van Overbeeke weet in haar bronzen beeldje raak een jong meisje te karakteriseren, in een mooie balans tussen naturalisme en expressie. De huid van het brons is levendig, wat de uitdrukkingskracht versterkt. Van Overbeeke heeft oog voor details, zoals de krullende tenen van het wat onbeholpen in haar lijf zittende meisje, dat vol verwachting naar boven kijkt, in afwachting van wat het leven gaat brengen.'

Kunstwerk Frida Overbeeke

2. Mira Peeters

Nico Out zegt hierover: 'In een zwierige, krachtige vormentaal roept Mira Peters een landschap op dat zich door het invoegen van enkele karakteristieke gebouwen laat herkennen als Colijnsplaat. Opvallend is de vrijheid waarmee ze de elementen van haar composities samenbrengt, zich niet bekommerend om de exacte plaats of perspectief. Geraffineerd is de opzet: eerst zet ze kleurvlekken neer om later met stevige lijnen de vormen op te roepen. Door haar ogen wordt de wereld een feest en elk plekje geladen met een speelse dynamiek.'

Kunstwerk Mira Peeters

3. Albert Groeneheyde

Nico Out zegt hierover: 'Met een fenomenaal gevoel voor vorm en lijn portretteert Albert Groenheyde mensen, in dit geval een dansende stel. De man en de vrouw zijn op leeftijd. Je krijgt het gevoel dat ze al lang samen zijn. Groenheydes observatievermogen stelt hem in staat om naast een nauwgezette weergave van het uiterlijk van het stel, ook datgene op te roepen wat er hen innerlijk beweegt. In dit geval de stille vreugde van een tijdloze verbondenheid tussen twee mensen die elkaar waarschijnlijk al een leven lang kennen. Door compositorische ingrepen als het plaatsen van rechthoeken maakt Groenheyde zijn werk nog geconcentreerder.'

Kunstwerk Albert Groeneheyde

4. Dineke Zwolle-Karelse

Nico Out zegt hierover: 'In een landschappelijke compositie toont Dineke Zwolle-Karelse een ontoegankelijke plek. Tussen brokken gestolde steen beweegt zich een vloeiende giftig groene massa. Het ontbreken van menselijk of dierlijk leven geeft het tafereel een unheimisch karakter. Zwolle Karelse neemt ons mee naar een plek waar wij niet thuis horen. Door de verf in vloeiende beweging aan te brengen benadrukt zij het verband tussen de steen en het water en suggereert zij een moment uit de ontstaansgeschiedenis van de aarde.'

Kunstwerk Dineke Zwolle-Karselse

5. Paul Kamper

Nico Out zegt hierover: 'Door fotografisch materiaal op een bijzondere manier te bewerken heeft Paul Kamper een indrukwekkend beeld gecreëerd van een waterkering. Tot zover het oog reikt is het vlak
gevuld met een donkere massa die weliswaar door mensen is vulkanisch gesteente. De eenzaamheid en de grootsheid van land en water zijn hier indrukwekkend samengebracht.'

Kunstwerk Paul Kamper