Milieu en gezondheid

Vragen over de invloed van het milieu op uw gezondheid?

Onze leefomgeving heeft effect op onze gezondheid en veiligheid. Een schone, groene en waterrijke omgeving die uitnodigt om te bewegen, geeft een goed gevoel en heeft een positief effect op lichamelijke en mentale gezondheid. Er kan echter ook sprake zijn van een negatieve invloed van de omgeving op uw gezondheid of welbevinden. Hieronder leest u waar u dan terecht kunt met een vraag, klacht of melding.

PFAS

PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Het gaat dan over een groep chemische stoffen die door de mens is gemaakt. PFAS wordt vanwege de water-, vet- en vuilafstotende werking toegepast in veel producten, zoals voedselverpakkingsmaterialen, antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Als gevolg hiervan is PFAS in kleine hoeveelheden terechtgekomen in onze omgeving: in de bodem, in ons (grond)water, in planten, dieren en mensen. Eenmaal in het milieu blijven ze daar aanwezig en kunnen in kleine hoeveelheden terechtkomen in voedsel en drinkwater en daarmee ook in ons bloed. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

In een publicatie van het RIVM is geconcludeerd dat we in Nederland te veel PFAS binnenkrijgen via voedsel en drinkwater. Heeft u vragen over de invloed van PFAS op uw gezondheid? Raadpleeg dan eerst de informatie op de website www.ggdzeeland.nl/onderwerp/pfas/. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u uw vraag stellen via het online PFAS-contactformulier: www.ggdzeeland.nl/vraag-PFAS.
 

Hinder

Een negatieve invloed van de omgeving op uw gezondheid kan ook bestaan uit hinder. Ervaart u hinder van bijvoorbeeld geluid, stank, straling, houtrook, vervuilde lucht, vocht of schimmel en wilt u daarvan melding doen? Dan kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland. Heeft u vragen of een klacht met betrekking tot uw gezondheid? Op de website www.ggdleefomgeving.nl kunt u op veel vragen een antwoord vinden. Staat uw vraag hier niet bij, vul dan het contactformulier Medische Milieukunde in op de website van GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl/vraag-MMK of neem telefonisch contact op met GGD Zeeland via telefoonnummer 0113 – 249 400 en vraag naar de afdeling milieu en gezondheid.