Monumenten

Binnen de gemeentegrenzen van Noord-Beveland staan 45 rijksmonumenten. Een rijksmonument is een waardevol bezit; de moeite waard om in goede staat te houden. Het restaureren van een monument is echter behoorlijk duur. Daarom is er een financiële regeling in het leven geroepen: de belastingaftrekregeling.
Voor maalvaardige molens verstrekt de gemeente Noord-Beveland een onderhoudssubsidie (verordening onderhoudssubsidie rijksmonumenten). 

Belastingaftrekregeling

De eigenaar van een rijksmonument heeft, onder bepaalde voorwaarden, recht op een speciale belastingaftrek: de kosten van alle onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden, e.d. zijn aftrekbaar. Bovendien kan een restauratie-hypotheek worden afgesloten bij het Nationaal Restauratiefonds.

N.B. Per restauratieproject kan slechts van één van beide regelingen gebruik worden gemaakt.

Links:

Monumenten.nl

Monumentenwacht Zeeland

Monumentenwetten