mr. B.C.C. (Bas) Melis

Afbeelding secretaris Melis

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van een gemeente en staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie.

De gemeentesecretaris is de eerst aangewezen persoon om het college (van burgemeester en wethouders) te ondersteunen. Hij woont alle vergaderingen bij, en ondersteunt het college bij de besluitvorming en tekent alle besluiten van het college mee. Daarnaast is hij de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie. Hij leidt de ambtenaren en houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten. Als directeur zorgt hij ervoor dat de gemeente Noord-Beveland een doelmatige en doeltreffende organisatie is.

Functie

Gemeentesecretaris