Nascheiding plastic, metaal en drankenkartons

Algemeen

U hoeft plastic, metaal en drankenkartons (PMD) niet zelf te scheiden. U gooit het thuis in de grijze bak met grijze kleurclip bij het restafval (metaal deed u daar al in).
De rest doet Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond (AVR) in Rotterdam. Daar wordt PMD gescheiden van het restafval (nascheiding heet dat).

Grijze bak met grijze kleurclip heet PMD+ bak

Uw grijze bak met grijze kleurclip heet de PMD+ bak.
PMD staat voor plastic, metaal en drankenkartons. De + staat voor restafval. Restafval is het kleine beetje afval dat nog overblijft, nadat u het andere afval (gft, papier en karton, textiel en glas) goed heeft gescheiden.
De PMD+ bak wordt iedere twee weken geleegd. De verzamelcontainers voor restafval bij appartementen (hoogbouw) zijn PMD+ verzamelcontainers.
De grijze bak met grijze kleurclip heeft een PMD+ sticker. Een extra reminder voor u om te weten wat er in de grijze bak met grijze kleurclip thuishoort.

Waarom doen we dit?

De nascheidingsinstallatie van AVR haalt PMD uit het restafval. De installatie haalt meer PMD uit het afval dan door het apart inzamelen van plastic en drankenkartons. Op die manier verzamelen we meer waardevolle grondstoffen die we kunnen hergebruiken.

Deze proef is in januari 2020 gestart en doen we samen met de Zeeuwse gemeentes Terneuzen, Reimerswaal en Borsele. De proef duurt drie jaar. Na twee jaar bekijken we de resultaten. We beslissen dan hoe we verder gaan met onze afvalinzameling.

Nascheiding