Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

  • Ruimte voor sport en beleving in Spuibos Kamperland

    Gemeente Noord-Beveland is voornemens het Spuibos in Kamperland aan te kopen en dit te benutten voor wandel- en mountainbikepaden en een speel- en belevingsbos of eventueel outdoor speeltoestellen te combineren met route.

  • Zeeuwse gemeenten, waterschap en waterbedrijf blijven samenwerken voor toekomstbestendige waterhuishouding

    De Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + krijgt een vervolg! Op 24 november 2022 ondertekenen alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf een overeenkomst om intensief te blijven samenwerken in de (afval)waterketen. Dat betekent dat partijen de inrichting van openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening op elkaar afstemmen en waar mogelijk taken samen uitvoeren.