Omgevingsvergunning, Concept verzoek (voorheen vooroverleg)

Algemeen

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u advies aanvragen door middel van het indienen van een concept verzoek omgevingsvergunning. De gemeente toetst uw voorstel aan het omgevingsplan en legt het voor aan de welstandscommissie. De gemeente adviseert om altijd een concept verzoek omgevingsvergunning in te dienen. Hiermee voorkomt u dat u onnodig kosten moet maken of dat uw definitieve vergunningaanvraag onverwacht niet verleend kan worden.

Het advies heeft geen juridische status en is niet openbaar.
Let op: het concept verzoek vindt uitsluitend schriftelijk plaats.

Hoe werkt het?

U bent niet verplicht om een concept verzoek omgevingsvergunning in te dienen. Wanneer u vooraf meer zekerheid wilt hebben over de haalbaarheid van een aanvraag voordat u bijvoorbeeld voorbereidende kosten maakt kan het voor veel duidelijkheid zorgen. U maakt een ontwerpplan waarbij duidelijk de bestaande en nieuwe toestand is aangegeven. Dit bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden, toe te passen kleuren en materialen. Het is dan belangrijk dat u de tekening voorziet van maatvoering en aangeeft waar u de ruimten voor wilt gebruiken. Uw plan kan dan getoetst worden aan de redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.

Een concept verzoek omgevingsvergunning indienen via Omgevingsloket

U dient een vooroverleg omgevingsvergunning in bij de gemeente. Dit kan op de volgende manier:

  • Via het Omgevingsloket. U maakt hier een aanvraag/melding aan. Na het invullen van de tabbladen Aanvrager, Locatie, Werkzaamheden en Bijlagen kunt u via de knop 'Concept verzoek' de aanvraag openstellen.

Onderstaande formulieren zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die geen burgerservicenummer (BSN) hebben.