Ontwerpbestemmingsplan Spuiweg Kortgene

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf 18 december 2023 tot en met 29 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Spuiweg Kortgene” ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van vier lage bungalows aan de Spuiweg te Kortgene.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). U kunt het plan hieronder downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1695.BPSpuiweg-ON01Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPSpuiweg-ON01.

Op dinsdag 16 januari 2024 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in dorpshuis De Stadsweide, Stadspolderlaan 1 te Kortgene. Aanvang 19.30 uur.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 14 0113.