Openingstijden en bezoekinformatie gemeentearchief

Wilt u het gemeentearchief bezoeken? Maak een afspraak. Dit kan op maandag t/m vrijdag overdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Maak een afspraak

Kosten

Als u zelf onderzoek doet in het archief is dit gratis. Als u een kopie wilt van een akte worden hiervoor wel kosten in rekening gebracht.

Wat kunt u vinden in het historisch archief?

Van alle plaatsen op Noord-Beveland staan de gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden, over de periode 1811-1900 op microfiches. U kunt informatie vinden over de gemeenten Colijnsplaat, Kats, Kortgene en Wissenkerke. De dorpen Geersdijk, Kamperland en Stroodorp vielen onder de gemeente Wissenkerke en werden niet als aparte plaatsnamen in de akten vermeld. Tot 1816 bestond ook nog de gemeente ’s Gravenhoek, die in dat jaar werd gevoegd bij de gemeente Wissenkerke.

Voor 1811, toen de burgerlijke stand werd ingevoerd, hielden de plaatselijke kerken gegevens over hun lidmaten bij in doop-, trouw- en begraafboeken. Ook deze gegevens, voor zover ze bewaard zijn gebleven, zijn in het archief van Noord-Beveland aanwezig. Het betreft gegevens van de plaatsen Colijnsplaat, Kats en Kortgene. Van Wissenkerke is niets bewaard gebleven. Die registers zijn met de brand in het Rijksarchief te Middelburg in 1940 verloren gaan.

Ook vindt u in het historisch archief de oud-rechterlijke en notariële archieven van Noord-Beveland. Van alle notarissen die hun standplaats hebben gehad op Noord-Beveland zijn de akten, voor zover bewaard, aanwezig. Deze akten zijn tot 1925 toegankelijk, met uitzondering van de testamenten, die pas na 100 jaar openbaar zijn.

Tips voor genealogisch onderzoek in het archief

Voordat u met het onderzoek naar genealogische gegevens begint, is het belangrijk om te weten wat u nodig heeft als u een archief bezoekt. Noteer thuis alvast zoveel mogelijk gegevens over de personen die u zoekt, zoals geboortedata, huwelijksdata en data van overlijden. Zonder deze gegevens is het onmogelijk een ingang te krijgen in een archief. Doe ook navraag bij familie en verwanten. Genealogische gegevens treft men vaak aan in oude trouwboekjes of familiebijbels. Noteer deze gegevens zo nauwkeurig en uitgebreid mogelijk. Hiervan zult u bij uw verder onderzoek gemak hebben.

Niet alle gegevens zijn overigens beschikbaar. De openbaarheid van de geboorteakten is beperkt tot 100 jaar, huwelijksakten tot 75 jaar en overlijdensakten tot 50 jaar. Veel gegevens kunnen worden geput uit de oude bevolkingsregisters. Neem over de toegankelijkheid van deze registers contact op met de studiezaalambtenaar.

Houten Wapenbord Noord-Beveland