Opsporingsambtenaar

Er zijn in Nederland circa 25.000 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA). Deze ambtenaren vervullen door hun werkzaamheden een belangrijke rol in de handhaving van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar mag iemands identiteit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

BOA gemeente Noord-Beveland

Ook de gemeente Noord-Beveland heeft een Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Deze ambtenaar houdt zich o.a. bezig met overtredingen met betrekking tot:

 • Objecten zoals caravans, campers, aanhangers, trailers e.d. die langer dan toegestaan op de openbare weg  geparkeerd staan.
 • Afvalbakken die niet op het juiste tijdstip worden aangeboden.
 • Honden- en paardenpoep.
 • Parkeren op niet toegestane plaatsen.
 • Het in gebruik nemen van teveel opslagruimte in de openbare ruimte door (bouw)bedrijven.
 • Het laten staan van bouwstoffen langer dan toegestaan in de openbare ruimte.
 • Het dumpen van afvalstoffen op niet daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Particulier afval lozen in containers die uitsluitend voor zwerfafval zijn geplaatst.
 • Het houden van dieren die overlast geven in de directe omgeving.
 • Het dumpen van snoei- en maaimateriaal in de openbare ruimte.
 • Het organiseren van evenementen e.d. zonder toestemming.
 • Illegaal stoken binnen en buiten de bebouwde kom.