Overlijden, aangifte

Algemeen

Aangifte van overlijden doet u binnen zes dagen in de gemeente van overlijden.
Meestal geeft de uitvaartondernemer bij de gemeente aan dat iemand overleden is.

Beschrijving en afspraak maken

De overlijdensaangifte kunt u op twee manieren doorgeven:

Overlijden aangeven (met eHerkenning)

Het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van de akte van overlijden wordt u per mail toegestuurd als u met eHerkenning aangifte doet.

Afspraak maken in het gemeentehuis

Als u een afspraak in het gemeentehuis heeft neemt u het volgende mee:

  • verklaring van overlijden van de arts of lijkschouwer
  • geldig identiteitsbewijs

Wat kost het?

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Als u een uittreksel van de overlijdensakte wilt, dan kost deze € 14,30.

Uittreksel ontvangen per e-mail (beveiligd)

U ontvangt uw uittreksel per e-mail. Wij versturen het uittreksel op een beveiligde manier. Hoe gaat dit in zijn werk?

U ontvangt een e-mail met de afzender ‘dienstverlening@noord-beveland.nl’. Het onderwerp van de e-mail is ‘ZorgMail Secure e-mail – Nieuw bericht van dienstverlening@noord-beveland.nl (Noord-Beveland)’.

Als u op de groene knop [Bericht lezen] drukt, wordt er een nieuw scherm geopend. Als u vervolgens op de blauwe knop [Stuur toegangscode] drukt, ontvangt u een 6-cijferige code op uw mobiele telefoon. Als u die code invoert in het scherm, wordt de mail geopend en kan u het uittreksel downloaden.

Ontvangt u het uittreksel liever op papier? Geeft dit dan aan bij de aanvraag.

Goed om te weten

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de begrafenis of crematie niet uiterlijk op de zesde dag na het overlijden kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door familieomstandigheden. Voor uitstel van begraven of cremeren tot na de zesde werkdag is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het lichaam van de overledene zich bevindt. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Lijkvinding

Als de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden is er sprake van lijkvinding. Begrafenisondernemers kunnen hier aangifte van doen via de pagina Lijkvinding