Participatie Omgevingswet

Het betrekken van personen of organisaties in de omgeving van een te ontwikkelen plan of beleidsstuk is voor de Omgevingswet erg belangrijk. We noemen dit participatie.

In dit animatiefilmpje wordt kort uitgelegd hoe participatie werkt.