Peuteropvang

Een goede start voor je peuter

De peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Dankzij Peuterstart van Kibeo is de overstap naar de basisschool straks een stuk minder groot. Kibeo heeft een goede samenwerking met basisscholen in Noord- Beveland, waardoor de thema’s van de peuters goed aansluiten op de programma’s van de kleuterklas.
Door de activiteiten die je peuter binnen de thema’s doet maakt hij of zij kennis met begrippen als: groot en klein, dichtbij en ver weg, boven en onder, naast en in. De liedjes die we samen zingen stimuleren de spraak- en taalontwikkeling en leren je peuter beginnend tellen, vriendjes maken, delen en op de beurt wachten. Met de observatiemethode KIJK! volgen de pedagogisch medewerkers de totale ontwikkeling van je kind van 0 t/m 3 jaar. Hierdoor weten zij precies waaraan je kind behoefte heeft en geven altijd de juiste hoeveelheid uitdaging door de activiteiten daarop af te stemmen.

VVE

Elk kind verdient een goede start op de basisschool. Tijdens een bezoek aan het consultatiebureau van de GGD bespreek je met een jeugdarts of verpleegkundige de ontwikkeling van je kind. Blijkt uit het gesprek dat je kind extra ondersteuning nodig heeft?
Dan komt je kind in aanmerking voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Je kind ontvangt dan een VVE-indicatie van de jeugdarts of verpleegkundige. De Peuterstart programma’s van Kibeo, die VVE-gecertificeerd zijn, bieden dan extra begeleiding aan je kind vanaf 2 jaar in de kinderopvang of peutergroep.

VVE gecertificeerde KIBEO instellingen op Noord-Beveland

Meer informatie

Wil je zelf ervaren hoe fijn je peuter kan ontwikkelen, leren en samenspelen met vriendjes en vriendinnetjes bij onze opvang? Neem contact op met afdeling  Klantrelatie voor het inplannen van een rondleiding via klantrelatie@kibeo.nl of bel naar 0113-760 250.