Rioolheffing

Algemeen

U betaalt rioolheffing als u eigenaar of gebruiker bent van een pand, de gemeente zorgt voor het afvoeren van het afvalwater en regenwater.

Informatie

U betaalt mee aan de aanleg en onderhoud van het riool in de gemeente Noord-Beveland. De gemeente Noord-Beveland stuurt u een aanslag als u een woning of pand heeft in onze gemeente. Uw woning/pand hoeft niet aangesloten te zijn op de riolering.

Wat kost het?

Rioolheffing gebruikers 2024 gemeente Noord-Beveland

Hoeveelheid afgevoerd afvalwater per jaarTarief
Grondslag 1: verbruik 0 tot 199m3€ 197,50
Grondslag 2: verbruik 199 tot 399 m3€ 217,50
400m3 en meer€ 217,50 vermeerderd met €0,54 per m3 extra (boven 400m3)