Rondom Kamperland

Leefbaarheid verbeteren

De dorpsraad Kamperland (Dorak), de Ondernemersvereniging Kamperland (OVK) en de gemeente werken nog steeds aan het plan ‘Rondom Kamperland’. We zijn echter nu in de afrondende fase aangeland.

Aanleiding voor het project was het feit dat door de bouw van het Winkelcentrum Kamperland, diverse ondernemers vanuit de Veerweg naar het winkelcentrum zijn getrokken. Om de leefbaarheid van het dorp te stimuleren, vonden partijen het van belang om samen een plan te gaan maken.

In het najaar 2015 zijn allerlei partijen betrokken geweest bij het opstellen van het plan van Dorak ‘Het lint verbindt’ en de gemeentelijke structuurschets. Daarna is er een verkeersaudit gehouden en een Verkeerscirculatieplan opgesteld.

Dit laatste plan is in januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld, samen met een planning voor de uitvoeringsmaatregelen.  

De daadwerkelijke keuze voor één- of tweerichtingsverkeer is hierin verwerkt. Uiteindelijk is ervoor gekozen om in de Veerweg het 2- richtingsverkeer te behouden. Dit heeft met name te maken met het feit dat anders de Nieuwstraat onevenredig zal worden belast terwijl een goede herinrichting van de Veerweg ook mogelijk is wanneer er sprake blijft van 2-richtingsverkeer.

Het Verkeerscirculatieplan bevat echter nog veel meer onderdelen. Dit met als doel om de fietser voorzieningen te bieden. Allerlei maatregelen zorgen ervoor dat de fietsers zich door de Veerweg en langs de haven bewegen, in plaats van aan de afslagen naar het dorp voorbij te rijden.

De gemeente heeft daarom inmiddels veel kruisingen rond het dorp aangepakt en ook de Veerweg/Noordstraat grotendeels heringericht. De maatregelen voor het meer zuidelijke deel van de Veerweg moesten nog even wachten maar zijn nu in 2022 ook in uitvoering. Dit betreft de laatste fase van het plan.  

Gedurende de uitwerking van het project zijn telkens inloopavonden georganiseerd en wij zijn verheugd over de vele positieve reacties die de plannen hebben opgeleverd.

Nu, anno 2022 kunnen we ook zien dat het doel, namelijk meer langzaam verkeer door de Veerweg om de leefbaarheid in het dorp ten goede te komen, ook wordt bereikt. Steeds meer horeca-ondernemers vinden een plek in de Veerweg en ook het toeristische informatiepunt, de TIP, wordt goed gevonden.

Heeft u vragen? Dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de gemeente, maar ook tot de dorpsraad van Kamperland en de OVK, de ondernemersvereniging. Contactgegevens kunt u op de verschillende websites vinden.