S. (Stephan) van Belzen

Afbeelding wethouder Van Belzen

Functie

Wethouder, tweede locoburgemeester

Portefeuille

 • Sociaal domein incl. Jeugd- en ouderenzorg
 • Welzijn
 • Openbare Geestelijke gezondheidszorg/de OGGZ uit de Wet Collectieve Preventie/Volksgezondheid/de AWBZ-subsidieregelingen/G.G.D.
 • Sport en accommodatiebeleid
 • Vrije-tijds economie (Toerisme en recreatie, incl. co√∂rdinerend wethouder toerisme en recreatie De Bevelanden)
 • MFA Kats
 • Jachthaven Kamperland
 • Aanpak Zandkreekdam/Deltaweg + openbaar vervoer
 • Onderwijs
 • Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Nevenfuncties

Niet uit hoofde van de functie:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij gemeente Noord-Beveland (bezoldigd)

 • Trouwondernemer bij Steef Trouwt (bezoldigd)

Partij

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie