Sport

Sport en bewegen

Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en speelt in meer of mindere mate een belangrijke rol in het dagelijks leven. Sport wordt door velen gezien als een vorm van vrijetijdsbesteding. Sport als vrijetijdsbesteding is voor iedereen anders; actief sporten, als vrijwilliger bij een sportvereniging of het kijken naar sport. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid en draagt bij aan de fysieke en mentale ontwikkeling. Tevens zijn sport en sportverenigingen belangrijk voor de sociale binding en leefbaarheid van onze gemeente.

Zeeuws Sportakkoord

Het eerste nationale Sportakkoord is op 29 juni 2018 ondertekend. In dit nationale Sportakkoord staan zes ambities centraal. Vanuit het nationale Sportakkoord is er een Zeeuws Sportakkoord opgesteld. Het Zeeuws Sportakkoord kent een ingangsdatum van 7 maart 2019 en loopt tot en met 31 december 2023. Het Zeeuwse Sportakkoord heeft vijf van de zes ambities van het Nationaal Sportakkoord vertaald naar de Zeeuwse situatie;
1. Inclusief sporten & bewegen. ‘Een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen voor iedere Zeeuw’.
2. Duurzame sportinfrastructuur. ‘Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur in Zeeland’.
3. Vitale sport- en beweegaanbieders. ‘Toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen in Zeeland’.
4. Positieve sportcultuur. ‘In Zeeland kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport worden'.
5. Van vaardig in bewegen naar talentontwikkeling. ‘Zeeuwse kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid is toegenomen’.


Combinatiefunctionaris

De combinatiefunctionaris laat kinderen van de basisscholen kennis maken met diverse sporten door middel van de sportkennismakingsactiviteiten (Sport-doe-mee). De combinatiefunctionaris houdt zich ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de basisscholen. Jaarlijks worden er diverse sportdagen en schoolvoetbaltoernooien georganiseerd door de combinatiefunctionaris. Bij deze activiteiten wordt door de combinatiefunctionaris de samenwerking
opgezocht met de jongerenwerker en diverse sportverenigingen om de activiteiten tot een succes te maken.

Heeft uw sportvereniging een idee voor een sportieve activiteit in samenwerking met andere sportaanbieders, scholen of het jongerenwerk? Neem dan contact op met onze combinatiefunctionaris René Maljaars; rema@zeelandnet.nl.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk van SMWO organiseert verschillende activiteiten voor de jeugd op Noord-Beveland. Zij organiseren onder andere zogenoemde pleintjesactiviteiten. Tijdens deze pleintjesactiviteiten worden verschillende sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Door de verschillende aangeboden activiteiten worden de kinderen spelenderwijs in beweging gebracht. Naast de pleintjesactiviteiten worden er ook andere activiteiten in de schoolvakanties aangeboden door het jongerenwerk. Ook hierbij worden de kinderen in beweging gebracht.

Heeft uw sportvereniging een idee voor een sportieve activiteit in samenwerking met het jongerenwerk? Neem dan contact op met onze jongerenwerker Joost Hopmans via j.hopmans@smwo.nl

Uniek Sporten

Bij Uniek Sporten worden sportaanbieders, die sport willen aanbieden voor mensen met een beperking, vanuit regionale samenwerkingsverbanden ondersteund. Daarnaast worden mensen met een beperking geholpen in het vinden van de juiste sport. Hierdoor wordt de vindbaarheid van het sportaanbod bevordert. En worden sporters en sportaanbieders met elkaar in contact gebracht.

Bent u opzoek naar het vinden van de juiste sport, een passend aanbod of wilt u uw sport aanbieden voor mensen met een beperking? Kijk voor meer informatie op onderstaande link: https://www.unieksporten.nl/. Of neem direct contact op met onze combinatiefunctionaris René Maljaars; rema@zeelandnet.nl.

Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kunnen ze uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past.

Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor (jong)volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een sporthulpmiddel. In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn vijf hulpmiddelen beschikbaar, te weten de allround sportrolstoel, court sportrolstoel, ligbike, aankoppelbare handbike en Running Frame.

Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor de sportrolstoelen, loophulpmiddelen of handbikes, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode va 6 maanden is technische service en onderhoud beschikbaar.

Meer info: www.unieksporten.nl/uitleen

Senioren

Eens per twee weken wordt er in Amaliahof te Wissenkerke ‘bewegen voor 70+’ georganiseerd. Onder leiding van een fysiotherapeut worden er verschillende beweegactiviteiten georganiseerd. De komende jaren zal de activiteit bewegen voor 70+ worden gecontinueerd. Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met de gemeente via 0113-377377.

Wandelen

Tijdens de Zeeuwse Leefstijlroute wandelt u samen naar gezondheid. De Zeeuwse Leefstijlroute is een laagdrempelig leefstijlprogramma van 20 weken waarbij wandelen centraal staat en waar gewerkt wordt aan de conditie en het leggen van sociale contacten. Door de samenwerking met de eerstelijnszorg wordt de doelgroep mensen met een chronische aandoening beter bereikt. 

Buiten de 20 weken van de Zeeuwse Leefstijlroute kunt u ook wandelen op Noord-Beveland. Op eigen initiatief maar ook in groepsverband. Zo verzamelt wekelijks een groepje wandelaars voor 2,5 kilometer of 5 kilometer wandelen.

Waar? Verzamelen bij de Stadsweide in Kortgene
Wanneer? Elke donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur
Voor wie? Voor iedereen!

Voor vragen over de wandelgroep neemt u contact op met Merel Uiterwaal via info@vital24.nl. Komt u voor het eerst? Laat dit dan even weten.

Sportruimten

Adressen en contactgegevens van de sportruimten in de gemeente Noord-Beveland.

Gymzaal Kortgene

Stadspolderlaan 5
4484 DG Kortgene
Website: www.dorpshuisdestadsweide.nl
E-mail: info@dorpshuisdestadsweide.nl
Inlichtingen: dhr. K. Kloosterman, tel. 06 44 92 82 47

Gymzaal Kats

Noordlangeweg 6
4485 AP Kats
Tel. (0113) 60 04 12
E-mail: vriendschapkats@zeelandnet.nl
Inlichtingen: mw. J.C. Knip-Heller, tel. 06-18720584

Gymzaal Wissenkerke

Wilhelminastraat 7
4491 GC Wissenkerke
Tel. (0113) 377377
E-mail: info@noord-beveland.nl
Inlichtingen: dhr. R. Kasse

Sporthal Colijnsplaat

Havelaarstraat 101d
4486 BB Colijnsplaat
E-mail: info@dorpshuisdebrug.nl
Website: www.dorpshuisdebrug.nl
Inlichtingen: mw. K. de Vos, tel. 06 44 92 82 47

Sportruimte Geersdijk

Burg. P. Wissestraat 5
4494 NS Geersdijk
Tel. (0113) 30 12 53
E-mail: info@hetdrenthehuis.nl
Website: www.hetdrenthehuis.nl
Inlichtingen: mw. P.J. Goudappel, tel. 06 27 17 14 52 of (0113) 69 59 64

Tennishal Kamperland

Nieuwstraat 65d
4493 BD Kamperland
tel.nr: 0113 372 366
E mail: info@slagvast.nl