Startersregeling

De starterslening voor uw eerste koopwoning

Als u een woning wilt kopen binnen de gemeente Noord-Beveland, en de woonlasten blijken te hoog te zijn voor uw inkomen, dan kunt u bij de gemeente Noord-Beveland informeren naar de starterslening. Startersleningen kunnen alleen worden verstrekt indien er voldoende budget voorhanden is. Er is op dit moment voldoende budget.

Werking

De starterslening overbrugt het maximale verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Voorwaarden

  • Op het moment van aanvragen heeft u minimaal de leeftijd van 18 jaar en maximaal de leeftijd van 35 jaar.
  • U heeft niet eerder een eigen woning in bezit gehad.
  • De totale kosten voor het in bezit krijgen van de woning zijn niet meer dan € 250.000,-
  • De startersregeling mag maximaal 20% van de verwervingskosten bedragen.

Wilt u meer informatie over de starterslening dan kunt u contact opnemen met de gemeente Noord-Beveland.

Aanvragen

De starterslening kan worden aangevraagd bij de SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, zie ook www.svn.nl

Daarvoor is echter ook een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Deze toewijzingsbrief kunt u aanvragen op papier of via de mail, waarbij het leningsbedrag duidelijk wordt aangegeven. De bijlagen die meegestuurd moeten worden zijn: een werkgeversverklaring, een kopie van het identiteitsbewijs, de offerte van de hypotheekverstrekker, voorlopige koopovereenkomst en het taxatierapport van de woning.