Subsidie verwijderen asbestdak

Subsidieregeling asbest van het dak

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Het oorspronkelijke verbod voor het houden van asbestdaken per 1 januari 2024 is van tafel, en betekent een stimulans minder om de particulier voor de gezonde optie te doen kiezen, namelijk verwijdering van het asbestdak.

Om eigenaren van asbestdaken (toch) te stimuleren hun asbestdak te verwijderen heeft de gemeente Noord-Beveland een subsidie beschikbaar. De exacte regels die bij deze subsidiemogelijkheid horen kunt u vinden in de Subsidieverordening asbest van het dak 2022-2023.

Voor het verwijderen van een asbestdak gelden regels en voorwaarden. Een asbestdak met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. U krijgt extra subsidie indien u ook zonnepanelen plaatst na de sanering. Dit hoeft niet op hetzelfde dak te zijn, maar moet wel op hetzelfde adres plaats vinden.

Melden

Bedrijven dienen het asbest altijd te laten verwijderen door een daartoe gecertificeerd bedrijf. De verwijdering van asbest moet altijd vooraf worden gemeld bij de gemeente Noord-Beveland. U kunt via www.omgevingsloket.nl een melding indienen.

Subsidieverordening asbest van het dak 2022-2023