Subsidie voor recreatie en toerisme

Subsidie voor recreatie en toerisme

Initiatiefsubsidies voor Recreatie/Toerisme van aanzienlijke omvang

De gemeente Noord-Beveland kent een subsidieregeling voor toeristisch-recreatieve initiatieven. U leest hierover meer in hoofdstuk 5 van de ‘Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014(link is extern)' van de subsidieverordening(link is extern).

De initiatieven dienen te worden uitgevoerd in de gemeente Noord-Beveland en een begroting van € 3.150,-- te overschrijden. Uitgezonderd zijn cultuurevenementen, omdat hierop een afzonderlijk hoofdstuk van de beleidsregels ziet. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000,-- en de subsidie maakt maximaal voor 25% deel uit van de totale begroting. 

Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.