Subsidie voor zorg, welzijn, cultuur, kunst

Subsidie

Plaatselijke en regionale instellingen kunnen structureel of incidenteel subsidie aanvragen voor activiteiten of investeringen, met het daarvoor bestemde formulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker subsidies zorg/welzijn/cultuur/kunst.