Subsidie voor zorg, welzijn, cultuur, kunst

Subsidie

Plaatselijke en regionale instellingen kunnen structureel of incidenteel subsidie aanvragen voor activiteiten of investeringen, met het daarvoor bestemde formulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker subsidies zorg/welzijn/cultuur/kunst.

Initiatiefsubsidies: Bedragen zijn verhoogd.

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2024 besloten de bedragen voor initiatiefsubsidies voor jaarlijkse traditie- en gedenkdagen te verhogen met een indexatie van 20%. Het betreft de subsidies volgens artikel 12 van de Nadere Regels Subsidium. Deze subsidies kunnen jaarlijks worden aangevraagd door Oranjeverenigingen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere plaatselijke instellingen. De subsidies zijn bedoeld voor  het instant houden van jaarlijks terugkerende evenementen zoals Koningsdag, 4 mei viering, folkloristische dagen e.d.. Op deze gemeentelijke website vindt u de gewijzigde bedragen en het aanvraagformulier. 

Eerder werd bij sommige lokale subsidies een korting van 10% toegepast. Die korting vervalt vanaf 1 januari 2024. Als u in het verleden deze korting heeft ontvangen, dan heeft u dit gelezen in de brief van de gemeente.

Subsidieloket Zeeuwse Bibliotheek

Heb je een plan om je omgeving te verbeteren? Je wilt fijn wonen, werken en leven in Zeeland en hebt een idee om dit te realiseren? Of heb je een sociale onderneming en zoek je juridisch advies? De Zeeuwse Bibliotheek biedt een overzicht van fondsen die hierbij kunnen helpen.