Subsidieregeling dorpsvernieuwing

Heeft u een (tweede) woning binnen het beschermd dorpsgezicht van Colijnsplaat of aan de Dorpsdijk van Wissenkerke? Dan kunt u een bijdrage aanvragen om bouwtechnische verbeteringen te treffen of om de monumentale staat van het pand te behouden. De bijdrage bedraagt maximaal € 5000,-.

Met de subsidie Dorpsvernieuwing wil de gemeente Noord-Beveland het opknappen van woningen in Colijnsplaat en Wissenkerke stimuleren en op deze manier het straatbeeld verbeteren. De Dorpsdijk in Wissenkerke is, net als de oude kern van Colijnsplaat, een authentiek gebied.

Er staat een aantal mooie oude woningen, uitgevoerd in verschillende bouwstijlen die een goed tijdsbeeld geven van de afgelopen eeuw. De gemeente vindt het belangrijk om deze woningen in hun eigen stijl te behouden en beveelt daarom renovatie en onderhoud aan.

Meer informatie

Voordat u subsidie aanvraagt moet u een offerte overleggen. Hierin staan de kosten opgenomen die de (ver)bouw met zich meebrengt. U kunt uiteraard ook gebruikmaken van andere subsidiebronnen, deze beïnvloeden de hoogte van de gemeentelijke bijdrage niet.

Per woning kunnen de maatregelen slechts één keer worden toegepast. Er kan per woning één keer per jaar subsidie worden aangevraagd, tenzij er op het adres meerdere maatregelen worden genomen. De subsidie is uitsluitend van toepassing op onderdelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst.

Subsidiabele maatregelen dorpsvernieuwing
Vervangen van houten dakgoten, per meter € 35
Vervangen van zinken dakgoten, per meter € 35
Vervangen van kunststof dakgoten, per meter € 15
Vervangen van houten kozijnen, per meter € 25
Vervangen van kunststof kozijnen, renovatieprofiel, per meter € 20
Uitvoeren van schilderwerk, kozijnen, goten, boeiboorden, daklijsten, per meter € 30
Uitvoeren van schilderwerk, deuren, luiken, gevels, per m² € 40
Vervangen van houten rabatdelen, per m² € 35
Vervangen van houten klossen aan de gevel, per stuk € 40
Vervangen van voegwerk in de gevel, per m² € 25
Vervangen van stucwerk of aanbrengen van stucwerk op de gevel, per m² € 50
Vervangen van metselwerk in de gevel, per m² € 30
Vervangen van een dakkapel, per meter € 250
Vervangen dakbedekking dakpannen, per m² € 50
Renovatie van stoepen op eigen terrein, natuursteen, Voorstraat, per m² € 100
Renovatie van stoeppalen op eigen terrein, Voorstraat, per stuk € 100
Renovatie van ketting aan stoeppalen, Voorstraat, per meter € 25

Het aanvragen van de subsidie moet u doen vóór de start van de werkzaamheden. U dient hiervoor het formulier Subsidieregeling Dorpsvernieuwing gemeente Noord-Beveland in te vullen. Daarnaast dient u de hieronder weergegeven documenten bij te voegen.

  1. foto’s van de betreffende woning;
  2. een omschrijving met documentatie van de uit te voeren werkzaamheden;
  3. opgave van toe te passen materialen.

Binnen vier weken nadat de aanvraag compleet is ingediend, krijgt u te horen of de subsidie aan u toegekend wordt. Nadat de subsidie is toegezegd mag u starten met de werkzaamheden.

Zie het formulier onderaan deze pagina.