Subsidieregeling dorpsvernieuwing

Heeft u een (tweede) woning binnen de dorpskernen van Colijnsplaat, Geersdijk, Kats, Kamperland, Kortgene of Wissenkerke en heeft uw woning een bouwjaar van voor 1953? Dan kunt u een bijdrage aanvragen om verbeteringen te treffen of om de beeldkwaliteit van het pand te behouden. De bijdrage bedraagt maximaal € 5000,- per 5 jaar.

Er staan een aantal mooie oude woningen, uitgevoerd in verschillende bouwstijlen die een goed tijdsbeeld geven van de afgelopen eeuw. De gemeente vindt het belangrijk om deze woningen in hun eigen stijl te behouden en beveelt daarom renovatie en onderhoud aan.

Meer informatie

Voordat u subsidie aanvraagt moet u een offerte overleggen. Hierin staan de kosten opgenomen die de (ver)bouw met zich meebrengt. U kunt uiteraard ook gebruikmaken van andere subsidiebronnen, deze beïnvloeden de hoogte van de gemeentelijke bijdrage niet.

Per woning kunnen de maatregelen slechts één keer worden toegepast. Er kan per woning één keer per jaar subsidie worden aangevraagd, tenzij er op het adres meerdere maatregelen worden genomen. De subsidie is uitsluitend van toepassing op onderdelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Voor het aanbrengen van stucwerk en schilderwerk aan de gevel en het vervangen van de kozijnen geldt dat er toepassing gegeven dient te worden aan kleuren die opgenomen zijn in de Dordtse kleurenwaaier of op een andere manier historisch verantwoord zijn.

De subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst.

Subsidiabele maatregelen dorpsvernieuwing
Vervangen van houten dakgoten, per meter € 35
Vervangen van zinken dakgoten, per meter € 35
Vervangen van kunststof dakgoten, per meter € 15
Vervangen van houten kozijnen, per meter € 25
Vervangen van kunststof kozijnen, renovatieprofiel, per meter € 20
Uitvoeren van schilderwerk, kozijnen, goten, boeiboorden, daklijsten, per meter € 30
Uitvoeren van schilderwerk, deuren, luiken, gevels, per m² € 40
Vervangen van houten rabatdelen, per m² € 35
Vervangen van houten klossen aan de gevel, per stuk € 40
Vervangen van voegwerk in de gevel, per m² € 25
Vervangen van stucwerk of aanbrengen van stucwerk op de gevel, per m² € 50
Vervangen van metselwerk in de gevel, per m² € 30
Vervangen van een dakkapel, per meter € 250
Vervangen dakbedekking dakpannen, per m² € 50
Renovatie van stoepen op eigen terrein, natuursteen, Voorstraat, per m² € 100
Renovatie van stoeppalen op eigen terrein, Voorstraat, per stuk € 100
Renovatie van ketting aan stoeppalen, Voorstraat, per meter € 25

Het aanvragen van de subsidie moet u doen vóór de start van de werkzaamheden. U dient hiervoor het formulier Subsidieregeling Dorpsvernieuwing gemeente Noord-Beveland in te vullen. Daarnaast dient u de hieronder weergegeven documenten bij te voegen.

  1. foto’s van de betreffende woning;
  2. een omschrijving met documentatie van de uit te voeren werkzaamheden;
  3. opgave van toe te passen materialen.

Binnen acht weken nadat de aanvraag compleet is ingediend, krijgt u te horen of de subsidie aan u toegekend wordt. Nadat de subsidie is toegezegd mag u starten met de werkzaamheden.

Zie het formulier onderaan deze pagina.