Subsidieregeling duurzaam bouwen

Algemeen

Landelijk vinden er steeds meer ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is om Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa te maken. Duurzaam bouwen kan hier een grote bijdrage aan leveren. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw kan veel rendement behaald worden. De gemeente Noord-Beveland stimuleert dit met de subsidieregeling Duurzaam Bouwen.

Duurzaam bouwen betekent niet alleen een beperking van de CO2-uitstoot, maar ook een besparing op uw energierekening!

Subsidie duurzaam bouwen niet voor nieuwbouw

Bij subsidie duurzaam bouwen kunt u voor nieuwbouw woningen niet in aanmerking komen voor subsidie met uitzondering van de 2 onderdelen die onder artikel 6 (Subsidiabele maatregelen algemeen) vallen.

Te weten;

  • Opvang en hergebruik van regenwater, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van € 500,-
  • Het aanbrengen van een sedumdak per m².

Overige maatregelen vallen hier allemaal niet onder en worden afgewezen.

Onder nieuwbouw woningen wordt verstaan; alle woningen die na vaststelling van de  subsidieverordening duurzaam bouwen Gemeente Noord-Beveland 2019 gebouwd zijn of waarvoor na die datum een vergunning is verleend.

Subsidiabele maatregelen en maximale bijdragen

LET OP: Subsidie Duurzaam Bouwen moet aangevraagd worden voordat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Bestaande bouw
Materiaal of maatregel Bijdrage

Vervangen enkel glas door dubbelglas en dubbelglas met coating of vulling per m²

Let op! De subsidie geldt voor kozijnen waar u nu nog enkel glas in heeft. Niet wanneer u al dubbel glas heeft.

€ 40,00

Driedubbel glas per m²

Let op! De subsidie geldt voor kozijnen waar u nu nog enkel glas in heeft. Niet wanneer u al dubbel of driedubbel glas heeft.

€ 50,00

Na-isolatie:

Gevel- of dakisolatie per m²

Per strekkende meter leiding

Vloerisolatie per m²

Kruipruimte-isolatie per m²

-

€ 10,00

€ 1,50

€ 10,00

€ 5,00

Zonneboiler, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

Zonnecellen, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

(Hybride) warmtepomp, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van € 500,00
Opstellen maatwerkadvies omtrent het treffen van duurzame maatregelen bij een woning, uitgevoerd door een deskundige, 50% van de advieskosten met een maximum van € 175,00
Algemeen
Materiaal of maatregel Bijdrage

Opvang en hergebruik van regenwater, per systeem 33 % van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

Het aanbrengen van een sedumdak per m²

€ 25,00

Voor eenzelfde maatregel wordt er per woning slechts 1x subsidie uitgekeerd.

Voor informatie over de regeling Duurzaam Bouwen kunt u terecht bij de afdeling Beleid en Projecten.

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen