Subsidieregeling restauratie schuren Colijnsplaat

Algemeen

Voor het restaureren en opknappen van schuren binnen het beschermde dorpsgezicht van Colijnsplaat heeft de gemeente Noord-Beveland een subsidieregeling.

Subsidiabele maatregelen en bijdragen

Vervangen van houten dakgoten door houten dakgoten, per meter  € 35
Vervangen van zinken dakgoten, door zinken dakgoten, per meter       € 35
Vervangen van kunststof dakgoten, per meter  € 15
Uitvoeren van schilderwerk, kozijnen, goten, boeiboorden, daklijsten, per meter  € 30
Uitvoeren van schilderwerk, deuren, luiken, gevels, per m2€ 40
Vervangen van houten rabatdelen / potdekseldelen, per m2€ 40
Vervangen van voegwerk in de gevel, per m2   € 25
Vervangen van stucwerk of aanbrengen van stucwerk op de gevel, per m2€ 50
Vervangen van metselwerk in de gevel, per m2  € 30
Vervangen dakbedekking dakpannen, per m2   € 50
Vervangen van garagedeuren / mendeuren, per stuk € 150
Het vervangen van houten balken, per meter    € 25
Het vervangen van loopdeuren, per stuk    € 50
Het vervangen van houten kozijnen door houten kozijnen, per meter€ 20

Subsidievoorwaarden

  1. De aanvrager dient vooraf een berekening van de subsidiabele kosten aan het bevoegd gezag te overleggen.
  2. De subsidie is uitsluitend van toepassing op onderdelen van de schuur die direct grenzend zijn aan de openbare ruimte en/of het openbaar gebied;
  3. Gebruikmaking van andere subsidiebronnen is mogelijk en beïnvloedt niet de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
  4. Voor eenzelfde maatregel wordt per schuur slechts één keer subsidie verstrekt.
  5. Per schuur geldt er een maximaal subsidiebedrag van € 5000,00 per 5 jaar, te rekenen vanaf het kalenderjaar van toekenning van de eerste subsidie;
  6. Voor het aanbrengen van stucwerk en schilderwerk aan de gevel en de kozijnen geldt dat er toepassing gegeven dient te worden aan kleuren die opgenomen zijn in de Dordtse kleurenwaaier of op een andere manier historisch verantwoord zijn.