Toekomstvisie Noord-Beveland 2030

De Raad heeft op 4 juli de Toekomstvisie vastgesteld.

Van droom naar werkelijkheid

De Toekomstvisie laat de gedroomde toekomst van Noord-Beveland zien. Noord-Beveland kan aan de slag: 4 ambities maken van de toekomstdroom werkelijkheid. Nu begint het echte werk: inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en de gemeente zelf – iedereen kan een rol spelen bij het waarmaken van de ambities. De Toekomstvisie is een belangrijk document. En dat komt doordat honderden Noord-Bevelanders hun bijdrage hebben geleverd aan de Toekomstvisie. We kijken terug op bijeenkomsten waar veel inwoners samen aan de slag gingen, een tour langs de kernen waarbij inwoners spontaan meedachten over de toekomst. Die energie willen we graag vasthouden.

De gemeente Noord-Beveland ziet de Toekomstvisie als een leidraad. De Toekomstvisie is het uitgangspunt voor beleid dat de komende jaren opgesteld zal worden. In deze Toekomstvisie zijn reeds de Energievisie en de Economische visie opgenomen. Deze visies zijn parallel aan de Toekomstvisie opgesteld en maken de ambities uit de Toekomstvisie concreter. Ook visies die de komende jaren worden opgesteld op andere domeinen, worden aan de Toekomstvisie toegevoegd. We maken de droom dus samen nog concreter. Natuurlijk, de wereld verandert en niet alles is te voorspellen. Daarom is de Toekomstvisie niet in beton gegoten. Wel hebben we nu een gezamenlijk startpunt. Het participatietraject voor het opstellen van de Toekomstvisie heeft laten zien dat Noord-Bevelanders betrokken zijn, mee willen praten en vol ideeën zitten voor een bruisend, mooi en duurzaam Noord-Beveland.

Deze Toekomstvisie is daarmee ook een uitnodiging aan de inwoners van Noord-Beveland om de ruimte te pakken om al die ideeën en initiatieven om te zetten in acties. Heeft u daar hulp bij nodig? Alle ideeën zijn welkom bij de gemeente!