Verkiezingen algemeen

Wilt u een stem uitbrengen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden of het Europees Parlement?  Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u van de gemeente een stempas.

Voorwaarden

Om een stem uit te brengen bij een verkiezing:

  • heeft u een stempas nodig;
  • de stempas ontvangt u als u kiesgerechtigd bent uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezingen.

U krijgt een stempas als u:

  • op de dag van de kandidaatstelling in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven staat met de Nederlandse nationaliteit;
  • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent;
  • niet uitgesloten bent van het Kiesrecht.

Stempas kwijt

Heeft u wel op tijd een stempas ontvangen, maar bent u hem kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente.

Verhinderd

Wilt u wel stemmen, maar kunt u niet zelf naar een stembureau? Dan kunt u stemmen per volmacht. Zie voor meer informatie zie op de website van de EU (Europese verkiezingen) of op de landelijke website van de kiesraad (nationale verkiezingen).

Stemmomenten

De verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden worden eens in de vier jaar gehouden. Eenmaal in de vijf jaar kunt u leden voor het Europees Parlement kiezen.

Kandidaten

Op ieder adres wordt een kandidatenlijst bezorgd. Op deze lijst staan alle kandidaten die verkiesbaar zijn. Zij staan vermeld per politieke groepering.

Stembureaus

Op de stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau vermeld. In dat stembureau kunt u stemmen, maar u kunt ook bij een ander stembureau in de gemeente stemmen.

Als u gaat stemmen neemt u dan  een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een rijbewijs mee.

Vragen

Voor meer informatie over verkiezingen en het aanvragen van formulieren kunt u contact opnemen met de gemeente.