Verkiezingen, kiesgerechtigden

Algemeen

Wilt u tijdens verkiezingen en/of referenda uw stem uitbrengen? Dan moet u kiesgerechtigd zijn.

Voorwaarden

Er zijn verschillende verkiezingen. Bekijk de voorwaarden voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Gemeenteraadsverkiezingen

U bent kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

 • op de dag van de kandidaatstelling in de basisregistratie personen staat ingeschreven;
 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u afkomstig uit een andere Europese Unie-lidstaat (zie tab 'bijzonderheden' voor overzicht lidstaten)? Dan mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

 • op de dag van de kandidaatstelling uw werkelijke woonplaats in Nederland heeft en u daar ook staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u geen EU-onderdaan? Dan kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, als u:

 • gedurende 5 jaar (voorafgaand aan de kandidaatstelling) onafgebroken ingezetene van Nederland bent geweest, en
 • gedurende 5 jaar (voorafgaand aan de kandidaatstelling) onafgebroken in het bezit bent geweest van een geldige verblijfstitel.

Provinciale Statenverkiezingen

U bent kiesgerechtigd voor de Provinciale Statenverkiezingen als u:

 • op de dag van de kandidaatstelling in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven;
 • op de dag van de kandidaatstelling de Nederlandse nationaliteit bezit;
 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Waterschapsverkiezingen

U bent kiesgerechtigd voor de waterschapsverkiezingen als u:

 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.
 • op de dag van de kandidaatstelling in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven;
 • op de dag van de kandidaatstelling de Nederlandse nationaliteit bezit; of
 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie heeft, of
 • de nationaliteit van een land buiten de EU heeft en een geldige verblijfstitel.

Tweede Kamerverkiezingen

U bent kiesgerechtigd voor de Tweede Kamerverkiezingen als u:

 • op de dag van de kandidaatstelling de Nederlandse nationaliteit bezit;
 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u Nederlander in het buitenland? Dan mag u ook stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u:

 • zich tijdig (tussen 6 maanden en 6 weken voor de dag van de stemming) als kiezer heeft laten registreren bij de burgemeester van 's-Gravenhage.

Europese Parlementsverkiezingen

Als u mag stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, dan mag u ook tijdens de Europese Parlementsverkiezingen stemmen.

Bent u Nederlander in het buitenland? Dan mag u ook stemmen voor de verkiezingen van het Europese Parlement als u zich tijdig (tussen 6 maanden en 6 weken voor de dag van de stemming) als kiezer heeft laten registreren bij de burgemeester van 's-Gravenhage.

Bent u afkomstig uit een andere Europese Unie-lidstaat? Dan mag u stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen als u een registratieverzoek heeft ingediend om in Nederland uw stem uit te mogen brengen.

Let op: de dag van kandidaatstelling is de 43e dag voor de dag van de stemming.