Verloren of gevonden voorwerpen melden

Beschrijving

  • Een melding maken van een verloren of gevonden voorwerp kan 24 uur per dag via de website www.verlorenofgevonden.nl.
  • U krijgt altijd een bevestiging als de melding gelukt is.
  • Aangifte doen bij de politie van een verloren voorwerp kan niet meer, tenzij u denkt dat het om diefstal gaat.
  • Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs verloren? Dan legt u een verklaring van vermissing af bij de gemeente, digitaal via DigiD of aan de balie van het gemeentehuis. Dit is nodig om misbruik van het oude document tegen te gaan, maar ook voor het aanvragen van een nieuw document.

Bewaren of afgeven?

Na de melding kunt u ervoor kiezen om het door u gevonden voorwerp zelf te bewaren. Meldt de eigenaar zich binnen één jaar? Dan geeft u het voorwerp terug aan de eigenaar. Meldt de eigenaar zich niet, dan mag u het voorwerp houden.

U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. U krijgt daarvan een bevestiging. De gemeente bewaart gevonden voorwerpen met een waarde tot € 450 drie maanden lang. Voorwerpen met een waarde boven de € 450 worden één jaar bewaard.

Dit geldt niet voor:

  • dieren: deze brengt u naar de dierenasiel of u neemt contact op met de dierenambulance
  • medicijnen: deze brengt u naar de apotheek
  • gevaarlijke stoffen: u meldt de vondst bij de gemeente. De gemeente zorgt er dan voor dat de stoffen veilig worden afgevoerd

Is er iets van u gevonden?

Als uw verloren voorwerp is gevonden, krijgt u een oproep van de gemeente om het binnen 1 maand op te komen halen aan de balie van het gemeentehuis.

Officiële documenten

Gevonden rij- en reisdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeentelijke balie.

Bent u rij- of reisdocumenten kwijt? Vanaf 1 juni 2013 hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie wanneer uw Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt is geraakt of is gestolen. U meldt het bij uw eigen gemeente. Bij de gemeente vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen.

Aangifte van vermissing is verplicht, ook als u geen nieuw document wilt aanvragen. Meld het verlies dus altijd zo snel mogelijk bij uw gemeente.

Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude wordt de politie ingeschakeld voor nader onderzoek.