Volmacht

Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op 6 juni, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit heet stemmen per volmacht. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

Hoe werkt het?

U kunt uw volmacht op twee manier aanvragen:

1) Achterkant stempas invullen

Het makkelijkst is om de achterkant van de stempas in te vullen. U geeft een ander persoon volmacht om voor u te gaan stemmen. U moet ook uw handtekening zetten. Geef een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee.

Hierbij gelden deze regels:

  • De kiezer die wordt gemachtigd moet in de gemeente Noord-Beveland wonen.
  • De kiezer die wordt gemachtigd, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtsstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Degene die voor u gaat stemmen heeft een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een smartphone of tablet mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 7 juni 2019 of later vermeld staan.

2) Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook van tevoren bij de gemeente iemand aanwijzen om voor u te stemmen, dit heet een schriftelijke volmacht.

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen tot 3 juni 2024. 

U en degene die u machtigt vullen alle twee een deel van onderstaand formulier in. U stuurt het formulier op naar Gemeente Noord-Beveland, team Dienstverlening, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke of e-mail het ingevuld formulier naar verkiezingen@noord-beveland.nl.

Als de gemeente dit verzoek inwilligt, krijgt de gemachtigde een volmachtsbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Formulier om volmacht aan te vragen

Voorwaarden schriftelijke volmacht

Voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht gelden de volgende voorwaarden:

  • De kiezer die wordt gemachtigd moet in Nederland wonen.
  • De kiezer die wordt gemachtigd, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtsstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Bij het stemmen (via de onderhandse volmacht op de achterkant van de stempas ingevuld) moet de gemachtigde een kopie laten zien van het identiteitsbewijs van de volmachtgever. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Het is ook toegestaan om het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien op een smartphone of tablet.

De Rijksoverheid wil misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegengaan. Kiezers die een kopie van hun ID-bewijs maken krijgen het advies om:

  • op de kopie te schrijven dat het een kopie is;
  • op de kopie te schrijven dat deze bedoeld is voor het afgeven van de volmacht;
  • de datum waarop deze de kopie afgeeft op de kopie te schrijven;
  • het burgerservicenummer op de kopie door te strepen, ook in de strook nummers onderaan het ID-bewijs.

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid: Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl(link is extern)