Voortgezet onderwijs

Adressen en websites van de middelbare scholen in de omgeving van Noord-Beveland:

Goes / Zierikzee

Ostrea Lyceum

Open christelijke scholengemeenschap voor Basisberoeps- en Kaderberoepsgerichte leerweg (beiden inclusief leerwegondersteuning), mavo (inclusief gl), havo, atheneum en gymnasium.
Telefoon: (0113) 212 020.

Pontes Scholen

Scholengroep Pontes is een openbare school en heeft drie locaties (twee in Goes en één in Zierikzee). Pontes biedt als enige in Zeeland alle vormen van middelbaar onderwijs: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo (ook tweetalig: Engels), gymnasium.
Telefoon: (0113) 213 920.

Calvijn College

Het Calvijn College is een reformatorische school voor mavo, havo en atheneum. Het Calvijn College heeft vier locaties (Goes, Middelburg, Krabbendijke en Tholen).
Telefoon: (0113) 211 020.

Scalda Groen College

Scalda Groen College verzorgt mbo-opleidingen voor het Groen Onderwijs voor vmbo en mbo en kent zeven richtingen. Deze richtingen zijn: dierverzorging, paardensport en - houderij, bloem, groen en styling, plantenteelt, agrarisch loonwerk, veehouderij en hovenier.
Telefoon: (0113) 558 000.
 

Middelburg / Vlissingen

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg

Nehalennia is een openbare scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs (lwoo, vmbo, havo, vwo) en heeft twee locaties (beide in Middelburg).
Telefoon: (0118) 655 755.

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW)

CSW is een christelijke scholengemeenschap met 5 vestigingen (Middelburg en Vlissingen) voor vmbo, havo en vwo.
Telefoon: (0113) 652 100.

Scholengemeenschap Scheldemond

Scheldemond is gevestigd in Vlissingen en biedt onderwijs in lwoo, vmbo, havo en vwo. Ook heeft Scheldemond sportklassen en een vwo+ opleiding.
Telefoon: (0118) 479 400.

LAKS

Het Landelijke Actie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van scholieren voor scholieren. Ze informeren over allerlei zaken rond school, bijvoorbeeld examen, pesten en spijbelen.