Vrijwilligersverzekering

Lokale vrijwilligersverzekering: uw vrijwilligers verdienen het!

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor mensen die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Hiermee wil het gemeentebestuur het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukken en het werk van de vrijwilliger ook aantrekkelijker maken.

Vrijwilligerswerk is onmisbaar!

Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Hiermee wil de gemeente de risico's bij vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperken. Het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger bij zijn activiteiten ten dienste van de samenleving, met lege handen staat in geval van schade of een ongeval.

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die binnen of voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden. Ook de leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht zijn niet van belang. Het enige criterium is dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is. De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering plus een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen.

Deze verzekering biedt een ruime dekking. Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Het is aan de vrijwilliger zelf of hij deze verzekering naast zijn eigen verzekeringen houdt of dat hij zijn eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering opzegt. De gemeente geeft daarin geen advies.

Schade

In geval van schade kan de vrijwilliger een schadeformulier invullen en digitaal verzenden. Voordat de gemeente het formulier naar de verzekeraar doorstuurt kan zij bij de vrijwilligersorganisatie aanvullende informatie vragen. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens stuurt de gemeente het formulier door. De verzekeraar handelt de schade direct af met de verzekerde en bericht de gemeente hoe de schade is afgehandeld.

Extra informatie