Wie was Johannis de Rijke?

Noord-Beveland/Colijnsplaat

Johannis de Rijke werd in 1842 geboren geboren in het dorp Colijnsplaat op het Zeeuwse Noord-Beveland, een eiland met een rijke waterstaatkundige geschiedenis.

Het middeleeuwse Noord-Beveland was vanaf 5 november 1530 overstroomd  geraakt en had daarna  bijna zestig jaar onder water gelegen. In 1598 begon men opnieuw met de inpoldering. De zo gehete Oud-Noord-Bevelandpolder (1731 Hectare) was het begin van het huidige Noord-Beveland. Het sluitstuk van de bedijking van de nieuwe polder vormde de afsluiting van het ‘Kleine Faal’ of de ‘Val-kreek’, vandaag nog altijd aan de westkant van Colijnsplaat aanwezig. Dit water is het overblijfsel van de vroegere zeearm die het oude eiland Noord-Beveland scheidde van het schor de 'Colinsplate'.

Het dorp Colijnsplaat

In de nieuwe polder werden in 1598 twee dorpen gesticht, Colijnsplaat en Kats. De naam Colijnsplaat is afkomstig van het schor 'Colinsplate' dat gedeeltelijk binnen de nieuwe bedijking was komen te liggen. Het dorp is als een geheel ontworpen. Het was een zogenaamd voorstraatdorp.

Het dorp kenmerkt zich door een brede dorpsstraat, de Voorstraat, waar toen de kooplieden en gegoede burgers woonden. Alle straten voor de kerk lopen parallel aan de Voorstraat of staan er haaks op. In de zijstraten, evenals in de straten rond de kerk, woonden de arbeiders.

De plattegrond van het dorp tussen de kerk en de zeedijk is een vierkant, alle straten zijn 120 meter. Pas in 1960 werd het dorp voor de eerste keer vergroot.

In 1599 kreeg Colijnsplaat een haven, belangrijk voor de aanvoer en afvoer van materiaal en landbouwproducten. Ook kwam de veerdienst voor personen met Zierikzee op gang. In dat jaar werd ook een verloskundige aangesteld. In 1607 werd de hervormde kerk gebouwd en in 1769 uitgebreid. In ditzelfde jaar werd ook een nieuw herenhuis/rechtsgebouw (het latere gemeentehuis) gebouwd op de kop van de Voorstraat, bij de haven. Voor kerk en herenhuis  samen waren 101.000 stenen besteld. In de loop der eeuwen is Noord-Beveland met enkel tientallen polders vergroot. Johannis de Rijke is geboren in een familie van werkers aan de verdediging van de Zeedijk.

In de twintigste eeuw werd Noord-Beveland voor goed verbonden met het vaste land door de aanleg van twee dammen in 1960 en 1961. De Zeelandbrug (1965), toen de langste brug van Europa, was een derde belangrijke verbinding van Noord-Beveland met de rest van Zeeland. De vierde verbinding was de stormvloedkering, de ‘Oosterscheldekering’, die op 4 oktober 1986 door Koningin Beatrix werd geopend.