Wissenkerke

Ontstaan

Als zelfstandige parochie wordt Wissenkerke voor het eerst genoemd in 1242. Het moet een belangrijke parochie geweest zijn, want er waren twee pastoorsplaatsen. Waar dit Wissenkerke precies heeft gelegen is echter niet bekend. In 1352 is het dorp in elk geval verplaatst vanwege een watersnood. Ook dit dorp heeft het watergeweld niet kunnen weerstaan: in 1530/ 1532 is het overstroomd. Alleen de kerktoren bleef boven het water uitsteken. Het nieuwe dorp Wissenkerke in in 1652 gesticht. De naam Wissenkerke is waarschijnlijk een samenvoeging van de persoonsnaam Wisse met -kerke.

Ontwikkeling

De bevolking van Wissenkerke nam gestaag toe. Deze mensen gingen allemaal trouw naar de kerk in Colijnsplaat. Dit was, zeker in de winter, een hele tocht. Daarom kwam in 1661 een eigen predikant in Wissenkerke, J. Lievens. Aan de diensten in een schuur kwam een einde door de bouw van de kerk kort na 1670.

Wissenkerke is een duidelijk voorbeeld van het Voorstraatdorp. Ook hier zijn de straten evenwijdig en haaks op de Voorstraat aangelegd. Toch heeft Wissenkerke een aantal unieke kenmerken. Zo is de Voorstraat niet 'opgespannen' tussen twee voorname gebouwen. De Weststraat heeft bovendien een voor een voorstraatdorp merkwaardig slingerend verloop.

Wissenkerke had oorspronkelijk een eigen haven. Met nieuwe inpolderingen rond Wissenkerke zoals de Thoornpolder (1697), Mariapolder (1719) en de Willemspolder (1771) verdween de haven en slibde de Cruijckelcreke dicht.

In de laatste decennia heeft Wissenkerke zich, met campings en de 'marina' Sophiahaven meer georiƫnteerd op het toerisme.

Bezienswaardigheden

Wissenkerke is een prachtig wandeldorp. enkele voorbeelden:

Door de Voorstraat lopend, komt u langs het gemeentehuis. Sinds de eenwording van Kortgene en Wissenkerke in 1995, de centrale plek van het lokale bestuur van Noord-Beveland.

Loopt u vervolgens twee keer linksom, dan treft u aan de rechterhand de molen van Wissenkerke. Hier kunt u meel kopen.

Bronnen

  • Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen, Encyclopedie van Zeeland
  • M.P. de Bruin en M.H. Wilderom (1961) Tussen afsluitdammen en deltadijken
  • L. van Driel en a. Stekete (1995) Van Aardenburg tot Zonnemaire
  • Bosch Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten, Organisch groeien