WOZ-Taxatieloket

Algemeen

Uw huis of bedrijf wordt jaarlijks getaxeerd. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om periodiek de waarde van onroerende zaken te bepalen. Dit is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Taxatieverslag

Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen vanaf 27 februari via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente.

U dient in te loggen via Mijnoverheid, daarna onder het kopje Wonen kiezen voor 'Bekijk WOZ-gegevens'.

Landelijk WOZ-waardeloket

De WOZ-waarden van woningen kunt u opzoeken op het openbare WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde van uw eigen pand staat ook op uw aanslag gemeentebelastingen.