WOZ-waarde

Algemeen

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. De WOZ-waarde op het aanslagbiljet is vastgesteld op 1 januari van het jaar daarvoor.

WOZ-waarde van woningen inzien.

U kunt van alle woningen in en buiten Noord-Beveland de WOZ-waarde opvragen.

WOZ-waarde van woningen inzien(externe link)     

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De ene keer stijgt de WOZ-waarde en de andere keer daalt deze. Dit heeft te maken met de huizenprijzen op de waardepeildatum. 

Meer weten? Bekijk dan onderstaande video.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Taxatieverslag van uw woning inzien

U kunt van uw eigen woning of bedrijfspand het taxatieverslag opvragen bij de gemeente Noord-Beveland. In een taxatieverslag staan de gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de waarde.

U dient in te loggen via Mijnoverheid, daarna onder het kopje Wonen kiezen voor 'Bekijk WOZ-gegevens'.

Taxatieverslag van uw woning inzien    

Bezwaar maken tegen WOZ-beschikking

Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand kunt bezwaar maken tegen de beschikking Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wilt u meer weten over hoe u bezwaar kunt maken? Bekijk dan onderstaande video of neem contact met ons op via 14 0113.

Bezwaar maken WOZ-waarde

Aanvullende informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Kopie van een OZB-aanslag, WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag aanvragen