Zitting Gemeentelijk stembureau (GSB) vervroegde Tweede Kamerverkiezingen

De burgemeester van Noord-Beveland maakt bekend, dat voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezing, het gemeentelijk stembureau een openbare zitting houdt waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Noord-Beveland. Na controle zal het gemeentelijk stembureau t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen en daar proces-verbaal van opmaken.

De zitting van het gemeentelijk stembureau vindt plaats op donderdag 23 november 2023 in de raadzaal van het gemeentehuis, Voorstraat 31 in Wissenkerke vanaf 10.00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op  www.noord-beveland.nl/verkiezingen of mail naar verkiezingen@noord-beveland.nl