Zwemlessen in het Wissebad

Gemeente Noord-Beveland biedt jaarlijks gratis zwemlessen aan voor kinderen vanaf 6 jaar die nog niet hun zwemdiploma hebben behaald. Gemeente Noord-Beveland wilt iedereen de gelegenheid bieden zwemlessen te volgen wat heel belangrijk is als men in zo’n waterrijke gemeente als Noord-Beveland woont. Deze gratis zwemlessen zijn uitsluitend bedoeld voor kinderen uit gezinnen waar op dit moment de financiële ruimte niet is (inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm). Er wordt tweemaal per week lesgegeven in het Wissebad in Wissenkerke van half mei tot ongeveer half september. Verblijf in het zwembad en tijdens de zwemles vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Wij gaan er vanuit dat het vervoer door u zelf wordt geregeld. Eind maart, begin april wordt er meer informatie verstrekt in Het Gele Krantje, bijvoorbeeld hoe u een aanmelding kunt doen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente Noord-Beveland 14 0113 of per mail info@noord-beveland.nl.