Beleidsnota's

Een beleidsnota is een uitwerking van hoe het gemeentebestuur, dit kan dus gemeenteraad, college of de burgemeester zijn, met bepaalde zaken omgaat.