Duurzaamheid en duurzaam bouwen

Meer informatie

/

Het klimaat verandert; het weer wordt extremer. Er zijn meer plensbuien en tijdens hete zomers verdroogt de grond. Klimaatverandering heeft ook invloed op onze gezondheid. Dat raakt alle Zeeuwen. En iedere Zeeuw kan iets doen! Leg bijvoorbeeld een groen dak aan, drink voldoende water tijdens hete dagen, of plant een Zeeuws knoopje in je tuin. Zo dragen we allemaal bij aan een klimaatbestendig Zeeland. Op deze website vind je meer informatie over klimaatverandering en de gevolgen, wat jij kan doen, en wat er al gebeurt in Zeeland.

“Parijs op z’n Zeeuws” staat voor hoe we in Zeeland de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs gaan uitvoeren. Hoe we in 2030 en 2050, respectievelijk 49% en 95% CO2-uitstoot reduceren binnen de sectoren Gebouwde Omgeving, Mobiliteit en Elektriciteit. Dit doen we samen onder de naam Zeeuws Energieakkoord.

Het Voorlichtingscentrum duurzaam bouwen, gelegen aan de Noordeindstraat 23 te Wissenkerke, werd, ondanks de hoge energiekosten, maar matig bezocht. Dit was aanleiding om ieder kwartaal themabijeenkomsten te gaan organiseren.

 De eerste themabijeenkomst, 'Hoe verduurzaam ik mijn huis', gaat over het isoleren van een vloer, het daarop aanleggen van vloerverwarming en het aanbrengen van wandverwarming en die bekleden met leemstuc. Samen met een bouwkundige energiedeskundige en een installateur gaan we aan de slag. De bestaande “hybride warmtepomp” koppelen we aan een boilervat en voeden daarmee de vloerverwarming en de leemstuc wandverwarming. De aanwezige deskundigen geven tekst en uitleg en proberen uw vragen te beantwoorden. Voor iedere bezoeker hebben wij een “speed-comfort” liggen. Met zo’n ventilatie-unit kunt u uw reguliere radiator gekoppeld aan uw CV-ketel, een boost geven. Verhoogd comfort, verlaagd uw energienota.

De eerste themabijeenkomst is op 21 maart van 16.00 tot 21.00 uur. We zien uit naar uw komst!

Landelijk vinden er steeds meer ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is om Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa te maken. Duurzaam bouwen kan hier een grote bijdrage aan leveren. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw kan veel rendement behaald worden. De gemeente Noord-Beveland stimuleert dit met de subsidieregeling Duurzaam Bouwen.

Duurzaam bouwen betekent niet alleen een beperking van de CO2-uitstoot, maar ook een besparing op uw energierekening!

Ga naar subsidieregeling Duurzaam Bouwen

Heeft u vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, beschikbare subsidies of energie opwekken? Duurzaam Bouwloket helpt u van A tot Z bij het verduurzamen van uw woning. Dit is een digitaal energieloket dat u door de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten wordt aangeboden. 

Website: Duurzaam Bouwloket | Gasloos vrij wonen, wat heb je daarvoor nodig?

Telefoon: 0113-281023

De bouw wordt slimmer georganiseerd, kost minder tijd en leidt tot minder afval en minder faalkosten. Voor individuele woonwensen van eindgebruikers is meer plaats. Vooral ook op het gebied van energieprestatie worden sprongen gemaakt. Veel bedrijven zien het als een uitdaging om de energievraag tot nul terug te dringen. Daarvoor hanteren zij verschillende termen: EPC-0-woning, nul-op-de-meterwoning, energienota-nul woning of energienota-loze woning. De termen betekenen allemaal iets anders, maar in alle gevallen is de energieprestatie aanzienlijk beter dan wat het Bouwbesluit voorschrijft.

Bij een nul-op-de-meterwoning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Alle in- en uitgaande energiestromen zijn op jaarbasis in balans. Dat wil zeggen dat de woning op jaarbasis voldoende energie oplevert voor ruimteverwarming, warm tapwater gebruik, ventileren, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur inclusief verlichting. De som van opwekking en verbruik is op jaarbasis dus nul.

Hoe zien die woningen eruit?

De ontwikkelde concepten zijn allemaal anders, maar enkele grote lijnen zijn wel aan te wijzen. Ieder concept begint met een isolatiepakket met een Rc-waarde van 5, 6 of soms zelfs 10. Toepassing van drievoudig glas is standaard. De woningen zijn goed tot zeer goed luchtdicht en bij oplevering wordt dat in de meeste gevallen gecontroleerd. Ook de toepassing van zonnepanelen is standaard: gemiddeld 24 tot 30 m2 per woning. In sommige woningen zit nog aardgas, maar in de meeste gevallen vindt verwarming plaats met een elektrische warmtepomp en lage temperatuurverwarming: meestal vloerverwarming, soms gecombineerd met wandverwarming en, op de slaapverdieping, convectoren. Ook mechanische ventilatie behoort tot de standaard, in de meeste gevallen met warmteterugwinning.

Zijn die extra kosten te betalen?

Reeds per 1 januari 2015 is het hypotheekbedrag dat eigenaren van een nul-op-de-meterwoning extra kunnen lenen, verhoogd van € 13.500,-  naar € 25.000,- Daar zijn voorwaarden aan verbonden, o.a. moet de bouwer hiervoor tenminste tien jaar de energieprestatie van de woning garanderen.

Nu niet duurzaam bouwen creëert een woningvoorraad die niet voldoet in de toekomst

Mensen die Nul-op-de-Meter of energienota-nul-huizen kopen zijn bereid daar circa € 15.000,- tot € 20.000,- extra voor te betalen. Die uitgave wordt niet alleen gedaan vanwege de terugverdientijd die op basis van de huidige wet- en regelgeving en energietarieven is uit te rekenen, maar ook op basis van vertrouwen. Vertrouwen in een toekomst waarin huizen steeds energiezuiniger worden en dat juist zeer energiezuinige huizen de norm worden. De perceptie van waarde zal gaan veranderen. Nu zijn duurzame huizen al meer waard, straks worden niet duurzame huizen serieus minder waard! Het verschil wordt alleen maar groter. Lage energielasten, of in sommige gevallen negatieve energielasten, leveren geld op. Dat geldt ook voor de verkoopwaarde van energiezuinige woningen. Bij verkoop levert een energiezuinige woning simpelweg meer op dan een woning die niet energiezuinig is.

Het passiefhuis wordt dé bouwstandaard van de toekomst. Deze woningen gebruiken acht keer minder energie voor verwarming dan bestaande woningen en vier keer minder energie dan huidige nieuwbouwwoningen. Vanuit een passief huis concept is 0-energie wonen haalbaar, de nieuwe standaard voor 2020.

Een passiefhuis benut binnenkomende zonnewarmte beter door een uitstekende isolatie, juiste oriëntatie van ramen en kierdichting. Een luchtverversingssysteem met warmteterugwinning zorgt voor voldoende frisse lucht dat al is voorverwarmd door de afgezogen lucht.

Daardoor heeft een dergelijke woning ook een aantoonbaar betere luchtkwaliteit dan een 'gewone' woning. Dus: meer comfort met minder energie! Brochures over de eerste passiefhuizen in Nederland zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis - zolang de voorraad strekt.

Drie Passief huis architecten zijn door de gemeente Noord-Beveland gevraagd een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen voor nieuwe energiezuinige woningbouw op het voormalige sportveldcomplex in Wissenkerke. De verkaveling en de beeldkwaliteit van het plan moeten een optimaal gebruik van directe zonnewarmte en licht voor alle woningen garanderen.

De architecten hebben de structuren voor architectonische uitwerking van dit woningbouwproject, dat onder meer zal bestaan uit 15 passiefhuizen voor starters, een aantal levensloopbestendige passiefwoningen voor senioren, 2 onder 1 kappers en diverse vrije sectorwoningen gebaseerd op dit concept. Om interesse voor dit concept te stimuleren, geeft de gemeente korting op de grondprijs.

Op deze manier wil de gemeente Noord-Beveland ruimte geven aan internationale, grensoverschrijdende samenwerking om een bijdrage te leveren aan reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot en verhoging van het aandeel duurzame energie in de energieconsumptie. Vanaf 2015 zullen alle nieuw te bouwen woningen in Europa aan deze standaard moeten voldoen. Vanaf 2020 moet alle nieuwe woningbouw energieneutraal zijn.

Na realisatie van dit ambitieuze voorbeeldproject zullen de komende jaren met name ook in Zeeland meerdere van dergelijke projecten volgen.

Meer informatie: www.natuurlijkwissenkerke.nl

Aquatuur

De komende drie jaar gaan we in de Scheldemondregio (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland) natuurgebaseerde groenblauwe oplossingen demonstreren (NGBO’s). Zo willen we de waterkwaliteit en -kwantiteit verhogen met oog voor een systemische aanpak waarin socio-ecologische en -economische waarden geïntegreerd zijn. 

Meer informatie over aquatuur.

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland