Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Roompot Beach Resort

De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft het nieuwe bestemmingsplan van Roompot Beach Resort goedgekeurd. Dat betekent dat de beoogde herontwikkeling kan doorgaan. Wel zijn er nog aanpassingen gevraagd. Het college is content dat er na lange tijd een besluit ligt.

De herontwikkeling van Roompot Beach Resort heeft de gemoederen op Noord-Beveland en daarbuiten flink beziggehouden. Na de raadsinformatiebijeenkomst van 4 juni en de informatieve raad van 20 juni, stemde de raad op 4 juli in met 8 van de 13 stemmen in met de wijziging van het bestemmingsplan. 

“De gemeenteraad heeft dit in de rol van volksvertegenwoordiging besloten en gezien ons collegestandpunt omarmen we dit besluit”, aldus verantwoordelijk wethouder Yvonne Maas. “Er is sprake van een kwaliteitsslag en verduurzaming van het resort. Ons college ziet vooral daar de meerwaarde van de herontwikkeling in”.

Toekomst

Het gewijzigde definitieve plan wordt na vaststelling ter beoordeling naar de provincie gestuurd. De provincie heeft dan 6 weken de tijd om hierop te reageren. Daarna wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd en kan er gedurende die periode beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Wanneer er daadwerkelijk begonnen wordt met de bouw is afhankelijk van de verdere uitwerking van de plannen en de benodigde vergunningprocedures. Eerder gaf Roompot aan dat na goedkeuring het nog 2 jaar duurt voordat er een schop in de grond gaat.