Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

Algemeen

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Begrafenisondernemers

Vanaf 15 april 2019 kan er buiten kantoortijden alleen nog via de webagenda / app een reservering voor een begrafenis of het bijzetten van een asbus gemaakt worden. Als begrafenisondernemer kunt u met behulp van de webagenda 24 uur per dag een reservering maken. U reserveert daarmee een datum en het tijdstip voor de begrafenis. Als u een reservering via deze webagenda hebt vastgelegd, dan kunt u er vanuit gaan dat deze reservering definitief is. De webagenda is te benaderen via www.begraafplaatsagenda.nl.

Heeft u geen inlogcode? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de gemeente Noord-Beveland.

Heeft u vragen over de werking van de webagenda? Raadpleeg dan de gebruikershandleiding webagenda of app begraafplaatsagenda (zie kopje te downloaden) of stel uw vraag tijdens kantooruren.

Heeft u praktische vragen over de uitvoering van de begrafenis? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de gemeente Noord-Beveland.

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
  • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar)
  • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

Afstand doen van het graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.

Wat kost het?

Algemeen (urnen)graf, persoon ouder dan 12 jaar

Is voor 25 jaar. Verlenging bij een algemeen graf is niet mogelijk.
Begravingskosten€ 605,00
Vergunning€ 224,00
Afkoop onderhoud€ 1.240,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 2.077,50
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Algemeen (urnen)graf, kind tussen 1 jaar en 12 jaar

Is voor 25 jaar. Verlenging bij een algemeen graf is niet mogelijk.
Begravingskosten€ 302,50
Vergunning€ 224,00
Afkoop onderhoud€ 1.240,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 1.775,00
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Algemeen (urnen)graf, kind jonger dan 1 jaar

Is voor 25 jaar. Verlenging bij een algemeen graf is niet mogelijk.
Begravingskosten€ 151,25
Vergunning€ 224,00
Afkoop onderhoud€ 1.240,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 1.623,75
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Reserveren algemeen (urnen)graf

Een algemeen graf kan niet worden gereserveerd!

Eigen graf, persoon ouder dan 12 jaar

Rechten (25 jaar, deze gaan pas lopen nadat
de (laatste) begraving heeft plaatsgevonden)
€ 1.210,00
Verlenging na de 25 jaar per 10 jaar (optioneel) 
Begravingskosten€ 605,00
Vergunning€ 447,00
Afkoop onderhoud€ 1.936,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 4.206,50
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Dubbel eigen graf (kosten bij 1e overledene)

Rechten 1e overledene€ 1.210,00
Rechten 2e overledene ( 25 jaar, deze gaan pas lopen nadat de (laatste) begraving heeft plaatsgevonden)€ 1.210,00
Verlenging na de 25 jaar per 10 jaar (optioneel) 
Begravingskosten€ 605,00
Vergunning€ 447,00
Afkoop onderhoud 1e overledene€ 1936,00
Afkoop onderhoud 2e overledene€ 1936,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 7352,50
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Dubbel eigen graf (kosten bij 2e overledene, graf reeds in bezit)

Begravingskosten€ 605,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 613,50
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Eigen graf, kind tussen 1 jaar en 12 jaar

Rechten (25 jaar, deze gaan pas lopen nadat
de (laatste) begraving heeft plaatsgevonden)
€ 1.210,00
Verlenging na de 25 jaar per 10 jaar (optioneel) 
Begravingskosten€ 302,50
Vergunning€ 447,00
Afkoop onderhoud€ 1.936,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 3.904,00
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Eigen graf, kind jonger dan 1 jaar

Rechten (25 jaar, deze gaan pas lopen nadat
de (laatste) begraving heeft plaatsgevonden)
€ 1.210,00
Verlenging na de 25 jaar per 10 jaar (optioneel) 
Begravingskosten€ 151,25
Vergunning€ 447,00
Afkoop onderhoud€ 1.936,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 3.752,75
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Urn in eigen graf, urnennis of urnengraf

Rechten (25 jaar, deze gaan pas lopen nadat
de (laatste) begraving heeft plaatsgevonden)
€ 1.210,00
Verlenging na de 25 jaar per 10 jaar (optioneel) 
Bijzettingskosten€ 605,00
Vergunning€ 447,00
Afkoop onderhoud€ 1.936,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 4.206,50
Klokluiden (optioneel)€ 102,50

Verlenging eigen graf of urnennis

Rechten (10 jaar)€ 484,00
Afkoop onderhoud€ 774,40
TOTAAL€ 1.258,40

Reserveren eigen graf

De onderhoudsverplichting gaat pas in indien het graf in gebruik is.

Rechten (25 jaar, deze gaan pas lopen nadat
de (laatste) begraving heeft plaatsgevonden)
€ 1.210,00
Afkoop onderhoud€ 1.936,00
Administratiekosten€ 8,50
TOTAAL€ 3.154,50

Verlenging na de 25 jaar per en voor 10 jaar (optioneel)