Handboek bewegwijzering

Algemeen

Het handboek bewegwijzering (te downloaden onderaan deze pagina) geeft weer hoe de uitvoering van de bewegwijzering langs wegen en straten binnen en buiten de bebouwde kom in Noord-Beveland moet plaatsvinden.

In het boek worden richtlijnen beschreven voor het plaatsen van borden die de weg wijzen naar toeristische objecten zoals overnachtingaccommodaties, bedrijventerreinen, detailhandelsvoorzieningen en objecten van algemeen nut zoals huisartsenpraktijken, kerken etc. Bovendien wordt er ook een specificatie van de eisen en de vormgeving gegeven.

Het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met de branchevertegenwoordigers van de Recron, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa, De Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland en de Vekabo na overleg met de achterban.

Voor vragen over bewegwijzering kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten.